IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół św. Bartłomieja w Szczekocinach

SZCZEKOCINY - kościół św. Bartłomieja

W okresie reformacji (ok. 1550) pierwotny kościół został przekształcony przez Macieja Szczepanowskiego w zbór ariański (kalwiński), funkcję którego pełnił do 1660, kiedy to Franciszek Koryciński przywrócił go katolikom. 

Obecny budynek wzniesiony został w 1620 r. [a co najmniej przed 1666 - przyp. autora] prawdopodobnie z wykorzystaniem pozostałości gotyckich poprzedniego kościoła. Ok. 1678 Franciszek Koryciński dobudował kaplicę pn., a Urszula Dembińska gruntownie przebudowała go w l. 1780-82 [za Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków, natomiast niektórzy autorzy podają datę 1780 r. lub 1782 r. - przyp. autora] w stylu wczesnoklasycystycznym. M.in. wówczas dostawiona została okazała zachodnia fasada frontowa z dwiema wieżami, projektowaną przez Ferdynanda Naxa oraz przekształciła wsch. elewację i prezbiterium. W 1892 r. dobudowana została południowa kaplica.

Budowla jednonawowa, murowana z kamienia i cegły z wczesnoklasycystycznymi kaplicami.

Wnętrze barokowo-klasycystyczne. W środku na szczególną uwagę zasługuje ozdobny pomnik rodziny Dembińskich w kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego, wystawiony przez Urszulę Dembińską, a poświęcony trzem pokoleniom tej rodziny. Znajduje się on w lewej (pn.) kaplicy i zawiera m.in. portret fundatorki przebudowy kościoła i budowy pałacu.

Murowane ogrodzenie kościelne pochodzi z 2 poł. XIX w.

Kościół stał dawniej przy rynku, ale obecna wsch. pierzeja rynku powstała później odcinając niejako kościół od bezpośredniego dostępu do rynku.

powiększ
Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja w Szczekocinach, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

Szczekociny
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony