IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół św. Wojciecha w Łanach Wielkich

ŁANY WIELKIE - kościół św. Wojciecha

Stoi na wzgórzu w centrum wsi. Wg tradycji ufundowany w 1355 r. przez królową Adelajdę, żonę Kazimierza Wielkiego. 

Trzon murów z gotyckim prezbiterium z XIV w., nawa przedłużona w 1850 r., kaplica MB Częstochowskiej dobudowana w 1889 r.

We wnętrzu zachowały się cenne gotyckie polichromie z 2 poł. XV w. utrzymane w konwencji "graficznej" do której zalicza się również dekorację ścienną kościoła parafialnego w Koziegłowach. Obydwa dzieła cechują się narracyjnością, czyli logicznym ciągiem scen przedstawiających wydarzenia z historii chrześcijaństwa. Inne cechy wspólne to wyraźne położenie nacisku na wartości linearne w oddaniu przedstawianych motywów

Ołtarze boczne rokokowe. 

Przed kościołem stoi figura św. Wojciecha z k. XVII w.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Łany Wielkie. Kościół św. Wojciecha

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Łany Wielkie. Kościół św. Wojciecha

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Łany Wielkie. Kościół św. Wojciecha

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Łany Wielkie. Zabytkowa figura w pobliżu kościoła

Zobacz także

Łany Wielkie

kościół w Koziegłowach
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony