IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kościół podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie

SŁAWKÓW - kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Gotycka budowla z wczesnogotyckim ceglano-kamiennym prezbiterium z 2 poł. XIII w. Wg starszych źródeł prezbiterium pochodzić miało z ok. 1250, ale najnowsze badania z 1988 r. wykazały, że fundamenty prezbiterium przecinają wczesnośredniowieczne cmentarzysko z końca XII-XIII w. a zebrane materiały osadnicze pozwalają zakładać, że kościół powstał niemal równocześnie z miastem lokacyjnym i zamkiem. Interesujący dla archeologów stał się fakt, że prezbiterium wykonane z cegły na kamiennym fundamencie, ma kontynuację w części nawy, również wykonanej z cegły w układzie wendyjskim. 
To odkrycie pozwala przypuszczać, że kościół nie został ukończony w formie jaką zamierzali mu nadać budowniczowie w 2 poł. XIII w.

Pozostała część nawy jest późnogotycka, kamienna z 2 poł. XV w. 

Nieznaczne przebudowany w XVIII, XIX i XX w. Wyposażenie: barokowe ołtarze i chrzcielnica, ambona i organy rokokowe, pogańska "baba " w kruchcie.

Przy kościele znajduje się interesująca plebania z 1777 r. murowana, kryta dachem łamanym, polskim, gontowym.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Sławków. Kościół parafialny

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Sławków. Kościół parafialny

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków. Kościół parafialny

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków. Fragment głównego wejścia na plac kościelny

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków. Wieża kościoła parafialnego

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków. Północna strona kościoła z bocznym wejściem i zakrystią

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków.
Wczesnogotyckie prezbiterium - ściana wschodnia

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków. Baza pilastra na południowej ścianie prezbiterium

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków.
Ozdobny ceglany fryz prezbiterium

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków.
Południowa ściana nawy głównej
 
powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków. Południowa strona prezbiterium

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków. Wnętrze kościoła

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków. Ołtarz boczny

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sławków. Plebania

Zobacz także

Sławków
zamek biskupi w Sławkowie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony