IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
drewniany kościół Narodzenia NMP w Racławicach

RACŁAWICE - kościół Narodzenia NMP

Modrzewiowy, gotycki z 1511 r. o dużej wartości zabytkowej. 

Kruchta od strony południowej jest późniejsza. Ozdabia go szeroki okap, wsparty na kroksztynach

Wewnątrz na uwagę zasługują zabytki sztuki o wartościach muzealnych, w tym: gotycki posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1400, cztery tryptyki (z 2 poł. XV w. i pocz. XVI w., fragmenty tryptyków - gotycko-renesansowego z XVI w. oraz z XVI/XVII w.), późnorenesansowy nagrobek z pocz. XVII w. z leżącą postacią rycerz, późnorenesansowa polichromia ludowa z pocz. XVII w. odkryta w l. 50-tych XX w. (na stropie i na ścianach kościoła), obrazująca pasję i życie Matki Boskiej. Odsłonięto też polichromię z poł. XVII w., przedstawiającą sceny z życia Chrystusa i Matki Boskiej.

Wokół kościoła lipowy starodrzew - pomnik przyrody

powiększ
Drewniany kościół w Racławicach, fot. Adam Śmiałek

powiększ
Kościół w Racławicach, fot. D. Orman

powiększ
Okap na kroksztynach, fot. D. Orman

Zobacz także

Racławice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony