IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
drewniany kościół św. Idziego w Zrębicach

ZRĘBICE - kościół św. Idziego

Modrzewiowy z 1596 r. [wg Ośrodka Dokumentacji Zabytków; L. Marca, K. Mazurka i T. Sucheckiego; J. Brandysa i W. Mielczarka; S. Bronisza - przyp. autora] lub nawet z fundacji Kazimierza Wielkiego w XIV w. [wg serwisu Archidiecezji Częstochowskiej - przyp. autora]. Gruntownie odrestaurowany lub odbudowany nieomal od podstaw w 1789 r. staraniem ks. Wojciecha Bulińskiego stąd przyjmuje się tą datę jako datę powstania obecnej budowli. Niestety nie wiadomo kiedy i przez kogo został konsekrowany pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Wobec tego, że parafia zrębicka należała do najuboższych brakowało funduszy na renowacje kościoła w związku z czym w 1 poł. XIX w. zaczął chylić się ku ruinie. W 1889 r. ks. Jan Lalewicz poddał kościół koniecznej gruntowej renowacji. W l. 1954-55 wymieniono na nowe poszycie gontowe dachu zaś w 1956 r. wykonano elektryfikację obiektu z inicjatywy ks. Zbigniewa Lewińskiego. W l. 1966-68 ks. Stanisław Bigaj poddał gruntownej renowacji wnętrza kościoła a ks. Roman Kuźmiński wyremontował plebanię i pokrył nowym dachem gontowym dzwonnicę.

Kościół orientowany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej oszalowany deskami, wzmocniony lisicami, kryty dwuspadowym dachem gontowym. Nad nawą wieżyczka sygnaturki z latarnią. 

Dzwonnica wolnostojąca, konstrukcji zrębowej, szalowana. Pierwotna konstrukcja istniała zapewne już w XVI w. [wg wg L. Marca, K. Mazurka i T. Sucheckiego - przyp. autora] lub XVII w. Podobnie jak kościół gruntownie odnawiana w 1789 i 1889 r. dlatego przyjmuje się, że obecna konstrukcja powstała na przełomie XVII i XVIII w. W dzwonnicy wiszą dzwony z 1632 r.

Ołtarz główny, barokowy z XVII w. z obrazem św. Idziego z 1652 r. [wg J. Zinkowa. J. Brandys i W. Mielczarek datują obraz na pocz. XVIII w. a Wyd. Compass na pocz. XVII w. - przyp. autora] pochodzącym z kaplicy św. Idziego stojącej na polach na północny zachód od wsi. Na kompozycję ołtarza głównego składają się również 2 interesujące rzeźby. Niestety różne źródła podają wiele sprzecznych wiadomości na ich temat. Jedne ze źródeł podają, że jest tu postać św. Stanisława biskupa z poł. XV w.  [wg J. Zinkowa - przyp. autora], inne że figura Chrystusa Zmartwychwstałego z XVII w. [wg L. Marca, K. Mazurka i T. Sucheckiego - przyp. autora] lub z poł. XV. w [wg J. Zinkowa - przyp. autora], kolejne że jedna z tych figur to gotycka rzeźba św. Ambrożego z 1 poł. XV w. [wg J. Brandysa i W. Mielczarka - przyp. autora], a jeszcze inne że to figury świętych pustelników Antoniego i Pawła [wg S. Bronisza - przyp. autora]. Jak widać datowanie tych rzeźb jak i określenie czyje postacie przedstawiają sprawiło nie lada trudność naszym badaczom i do tej pory widać istnieje wiele różnych poglądów na ten temat. 

Boczne ołtarze również barokowe z XVII w. W prawym ołtarzu znajduje się obraz adoracji Dzieciątka przez Matkę Boską pochodzący z przełomu XV i XVI w. lub początku XVI w.

Interesująca jest również gotycka kamienna chrzcielnica [wg J. Brandysa i W. Mielczarka pochodzi ona z XV w., wg S. Bronisza z 1 poł. XVI w., zaś wg L. Marca, K. Mazurka i T. Sucheckiego z XVIII w. co zaprzeczałoby wogóle jej gotyckiemu pochodzeniu - przyp. autora]

Grupa 6 drzew obok kościoła (nr 40/200 - 1994) (prawdopodobnie w tym 2 lipy ok. 400-letnie) stanowi pomnik przyrody

powiększ
Fronton kościoła w Zrębicach, fot. D. Orman

powiększ
Kościół św. Idziego - widok od pn-zach., fot. D. Orman

powiększ
Kościół św. Idziego w Zrębicach - widok od pd., fot. Z. Bereszyński

powiększ
Nawa główna - widok od pd., fot. D. Orman

powiększ
Prezbiterium - widok od pd., fot. D. Orman

powiększ
Kościół św. Idziego w Zrębicach - widok od pd-zach, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Kościół w Zrębicach - widok od wsch., fot. D. Orman

powiększ
Wnętrze kościoła w Zrębicach, fot. D. Orman

powiększ
Ołtarz główny z obrazem św. Idziego, fot. D. Orman

powiększ
Dzwonnica przykościelna zimą, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Dzwonnica przykościelna latem, fot. D. Orman

powiększ
Wieżyczka sygnaturki, fot. D. Orman

Zobacz także

Zrębice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony