IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Ciągowicach

CIĄGOWICE - kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła

Pierwotny drewniany kościół z XV w. uległ całkowitemu zniszczeniu w 1874 r. w wyniku pożaru. W l. 1875-82 wybudowano w jego miejsce obecny kościół murowany w stylu bazylikowo-neoromańskim. W 1882 r. został konsekrowany przez biskupa kieleckiego Tomasza Teofila Kulińskiego.

Kościół jest kamienny, jednonawowy z wieżą. Wnętrze w stylu barokowo-ludowym. Posiada trzy ołtarze: główny - Matki Bożej z Dzieciątkiem, boczny z prawej - św. Antoniego oraz boczny z lewej - św. Józefa. W prezbiterium wykonane jest belkowanie żebrowane i malatura z czterema ewangelistami, a na suficie w nawie znajdują się obrazy: Matki Bożej Niepokalanej, św. Piotra, św. Pawła i św. Bartłomieja. Na chórze muzycznym zachowały się dwie renesansowe rzeźby z 1 połowy XVI wieku: św. Floriana i św. Wacława z tarczą. Do innych cennych elementów wyposażenia można zaliczyć: dwie barokowe figury św. Jana Nepomucena z XVIII wieku, rzeźbę barokowo-ludową Chrystusa Zmartwychwstałego, rzeźbę ludową Ecce Homo z XIX wieku, rzeźbę ludową Chrystusa Frasobliwego oraz barokową monstrancję z 2 połowy XVII wieku z aniołkami, promieniami i koroną z krzyżem oraz zielony ornat z pasem polskim z XVIII w. wszytym po bokach. Barokowy feretron z rzeźbą Matki Boskiej. 

Na zewnętrznej ścianie kościoła umiejscowiona została płyta upamiętniająca konsekrację kościoła w 1882 r. 

Na plebani znajduje się rękopis Hortus Rosarianus z 1779 roku w skórzanej oprawie i współczesnymi okuciami oraz superekslibrisem z przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej i św. Jana oraz literami XABPC odnoszącymi się do ks. Antoniego Biebielskiego, proboszcza w Ciągowicach, karta tytułowa z dekoracją roślinną.

 

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Ciągowice. Kościół parafialny - widok od strony płn.


Fot. Dariusz Orman - Ciągowice. Płyta na zewnętrznej ścianie kościoła upamiętniająca konsekrację kościoła z 1882 r.


Fot. Dariusz Orman - Ciągowice. Dawna plebania z drewnianym gankiem


Fot. Dariusz Orman - Ciągowice. Przejście z placu kościelnego do d. plebanii

Zobacz także

Ciągowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony