IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach

STRZEMIESZYCE - kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Neogotycki okazały kościół murowany z cegły i oskarpowany powstał w l. 1903-10 z inicjatywy ks. Tadeusza Konarskiego - proboszcza parafii Gołonóg i ofiarności parafian w tym górników i kolejarzy. Powstał on wg projektu inż. Józefa Poniarowskiego z Będzina w wyniku przebudowy kaplicy wybudowanej tu w l. 1900-03 z inicjatywy ks. Konarskiego. Kościół został konsekrowany dzięki staraniom ks. dra. Stanisława Parasa w dniu 20 września 1959 r. przez bpa. Zdzisława Golińskiego. Remonty m.in. w l. 1975 - olejowe ogrzewanie i remont dachu, 1981 - m.in. marmurowe wykończenia, nowa oprawa malarska wnętrz i oświetlenie i 1994 - wymiana poszycia dachu na blachę miedzianą.  

Obecna budowla jest trójnawowa, bezwieżowa, której dominującym elementem architektonicznym jest duża iglica - wieżyczka sygnaturki umiejscowiona na dachu na skrzyżowaniu transeptu z nawą główną. Wg projektu miała to być budowla trójwieżowa jednak nigdy nie ukończono budowy dwóch wież planowanych we frontonie. Główną nawę stanowi dawna kaplica. Dach kryty obecnie blachą miedzianą (dawniej nawa główna kryta dachówką, nawy boczne papą, a kaplice blacha stalową i ocynkowaną).

Fronton kościoła sprawia wrażenie "doklejonego" do bryły kościoła i wyraźnie zauważalny jest fakt istnienia niedokończonych dwóch wież typowych dla neogotyku, które obecnie zwieńczone są niewidocznymi z dołu niskimi kopertowymi dachami.

We frontonie uwagę zwraca również ostrołukowy portal wejściowy nawiązujący do "gotyckiego" łuku przechodzącego przez całą wysokość fasady i obejmującego typową dla tego stylu rozetę. 

Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się płyta pamiątkowa w formie epitafium z napisem:

WDZIĘCZNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
ZA WSKRZESZONĄ PO WIELKIEJ WOJNIE NARODÓW OJCZYZNĘ
W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 
DNIA 11 LISTOPADA ROKU PAŃSKIEGO 1928
PARAFIANIE WSI STRZEMIESZYCE
DLA BOGA WSZECHMOGĄCEGO CZCI I CHWAŁY
DLA CNÓT OBYWATELSKICH RODAKÓW WZMOŻENIA
DLA WŁASNYCH SERC POKRZEPIENIA
TĘ SKROMNĄ PAMIĄTKĘ KŁADĄ

Na lewo od głównego wejścia z kolei umiejscowiona została zabytkowa tablica mówiąca, cyt.:

"DLA UCZCZENIA
WODZA NARODU 
POLSKIEGO.
I MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
KTÓRY W ZMAGANIACH O WOL.
NOŚĆ POLSKI PRZEBYWAŁ TU
W LATACH 1904-1906. MIESZ.
KAŃCY GMIN. OLK.
SIEW. I WOJKOWIC
KOŚC. TABLICĘ TĘ
UFUNDOWALI" 

Tablica ta jest opatrzona datą 11 listopada 1936 r. a pod nią umieszczona została tabliczka ze stali nierdzewnej wyjaśniająca, że tablicę tę w l. 1939-91 przechowywał St. Kacuga.

Wyposażenie kościoła nawiązuje do stylu w którym wybudowany został kościół. Znajduje się tu m.in. murowany ołtarz i balustrady z 1959 r., dębowe ławki z 1960 r., 50 głosowe organy firmy Truszczyński z l. 1971-72, cztery dębowe konfesjonały z 1975 r.
Marmurowe posadzki w prezbiterium i kaplicach, marmurowe stopnie, ołtarz, tabernakulum, dębowy krzyż z Chrystusem Zwycięskim, ambona, chrzcielnice, dębowe ławki, ołtarzyki z figurkami Serca Jezusa i świętego Józefa, marmurowy postument pod figurę Niepokalanej, stacje drogi krzyżowej pochodzą z l. 1981-82.

Na placu kościelnym na postumencie z granitu stoi pomnik papieża Polaka Jana Pawła II

Obok kościoła stoi murowana plebania z 1952 r. postawiona w miejscu drewnianej z 1904 r. W 1975 przeprowadzony został remont dachu plebani.

Całość otoczona płotem z l. 1964-65.

powiększ
Kościół w Strzemieszycach, fot. D. Orman

powiększ
Front kościoła, fot. D. Orman

powiększ
Pomnik Jana Pawła II na placu przy kościele, fot. D. Orman

powiększ
"Epitafium" po prawej na frontonie przy wejściu, fot. D. Orman

powiększ
Tablica pamiątkowa po lewej na frontonie, fot. D. Orman

powiększ
Wschodni bok kościoła, fot. D. Orman

powiększ
Fasada kościoła w Strzemieszycach, fot. T. Kluk

powiększ
Zachodni bok kościoła, fot. T. Kluk

Zobacz także

Strzemieszyce
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony