IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w Wojkowicach Kościelnych

WOJKOWICE KOŚCIELNE - Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi

Parafia wojkowicka istniała już przed 1325 r. a pierwotny kościół św. Marcina powstał na przełomie XIII i XIV w. staraniem właściciela wsi z rodu Nowina. Kościół był w ciągu kolejnych lat kilkakrotnie rozbudowywany (w XV w. oraz w 1618, 1700 i 1750), a w czasie II wojny światowej został częściowo uszkodzony. W grudniu 1985 r. uległ poważnemu pożarowi jednak już 27 czerwca 1987 roku metropolita częstochowski bp Stanisław Nowak wyniósł kościół do godności sanktuarium maryjnego Matki Bożej Dobrej Drogi.

Neoromański murowany, jednonawowy kościół kryty blachą z dominującą nad założeniem wieżą zwieńczoną barokowym hełmem. Prezbiterium, zakrystia i część nawy głównej zachowało się z pierwotnego kościoła. Wieża kościoła zamknięta hełmem z ośmioboczna latarnią posiada gzymsowanie dzielące ja na trzy poziomy zwężające się ku górze. W jej wnętrzu zachowała się drewniana oryginalna konstrukcja. 

Sklepienie nawy i prezbiterium kolebkowe z lunetami, w kruchcie pod wieżą kolebkowo-krzyżowe. W bocznych ścianach nawy znajdują się dwie półkoliście zamknięte wnęki. Obecnie prawa wnęka sprawuje funkcję bocznej kruchty. W nawie głównej poniżej sklepienia od strony zachodniej znajdują się dwa ganki-loże

Centralną część prezbiterium zajmuje barokowy ołtarz główny z 1 poł. XVIII w. odnawiany w l. 1809-11 i 1956 r. Centralne miejsce ołtarza zajmuje łaskami słynący obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowany na l. 1460-70. Został tu sprowadzony dopiero w 1625 r. przez ks. Marcina Zelbrychowicza. Obraz został namalowany temperą na trzech sklejonych ze sobą deskach. Wizerunek umieszczony jest w rzeźbionej i złoconej ramie z 1 poł. XVIII w. W 1735 roku proboszcz ks. Jakub Konieczny, ufundował do obrazu srebrną barokową sukienkę, z koronkami podtrzymywanymi przez anioły. Po pożarze kościoła w 1985 r. ocalony obraz został poddany konserwacji w Krakowie w pracowni prowadzonej przez Małgorzatę Schuster - Gawłową.
Po bokach ołtarza głównego stoją złocone rzeźby św. Marcina i św. Doroty a u szczytu rzeźby aniołów.

Na prawo od ołtarza głównego na ścianie wisi mała rokokowa ambona zwieńczona głowami aniołków zaś na lewo stoi późnobarokowy ołtarz boczny z poł. XVIII w. z obrazem św. Antoniego otrzymującego Dzieciątko od Matki Bożej i św. Józefa z Jezusem oraz w zwieńczeniu z obrazem św. Wiktorii. Przy drugim z bocznych ołtarzy również późnobarokowym z tego samego okresu co ww. stoi kamienna chrzcielnica z herbem Prus i inicjałami Jakuba Koniecznego, proboszcza wojkowickiego w latach 1726 - 43.

W kruchcie bocznej kościoła znajduje się epitafium Józefa Sokołówskiego - proboszcza z Wojkowic, który zmarł 3 stycznia 1947 r.

Między kruchtą boczną i zakrystią znajduje się piękny renesansowy portal z piaskowca a na filarze podtrzymującym mur nawy głównej między dwoma łukowymi wejściami umieszczony został krucyfiks i kamienna kropielnica.

Przy dawnym wejściu na teren kościoła od strony obecnej trasy DK1 zachowało się piękne kamienne zwieńczenie murku

Odpusty z udziałem kierowców odbywają się tu w dniu 31 maja.

powiększ
Widok na kościół w Wojkowicach Kościelnych od południa, fot. D. Orman

powiększ
Kamienna ozdoba przy zachodnim wejściu (od trasy DK1) na plac kościelny. W tle północno-zachodnia elewacja kościoła w Wojkowicach Kościelnych, fot. D. Orman

powiększ
Widok od północnego-wschodu na kościół w Wojkowicach Kościelnych, fot. D. Orman

powiększ
Ołtarz główny, fot. D. Orman

powiększ
Ambona po prawej stronie ołtarza głównego, fot. D. Orman

powiększ
Chór i organy, fot. D. Orman

powiększ
Ołtarz boczny po lewej stronie ołtarza głównego, fot. D. Orman

powiększ
Dwie loże widokowe nad północno-zachodnią nawą, fot. D. Orman

powiększ
Epitafium na lewej ścianie od wejścia do nawy południowej (na ścianie zachodniej), fot. D. Orman

powiększ
Kamienny portal w nawie południowej (na ścianie wschodniej), fot. D. Orman

powiększ
Kamienna kropielnica i krucyfiks na filarze między nawą główną a nawą południową, fot. D. Orman

powiększ
Napis nad kamiennym portalem w południowej nawie, fot. D. Orman

Zobacz także

Wojkowice Kościelne
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony