IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca w Cynkowie

CYNKÓW - kościół p.w. św. Wawrzyńca

Drewniany kościółek z 1631 r. wzniesiony przez Walentego Ruraya z Pyskowic. Gruntownie odrestaurowany w l. 1954-56 [lub 1955-56, przyp. autora]

Kościół orientowany, konstrukcji sumikowo-łątkowej, szalowany, wzmocniony lisicami, na zewnątrz pobity gontem. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, od pn. zakrystia. Dach przykryty gontem. Nad nawą sześcioboczna wieżyczka sygnaturki z latarnią i hełmem cebulastym. Wewnątrz stropy. 

W nawie dwa portale o ozdobnym nadprożu w formie dwułucza z wałkiem

Ołtarz główny późnorenesansowy z 2 ćw. XVII w. z rzeźbami świętych, aniołów i głową św. Jana na misie w zwieńczeniu oraz obrazem św. Wawrzyńca z XIX w. 

W lewym ołtarzu gotyckie rzeźby: Pieta z 2 poł. XIV w. i św. Małgorzata z pocz. XVI w.. 

Prawy ołtarz boczny i ambona - późnorenesansowe. 

Ponadto inne rzeźby i obrazy.

powiększ
Kościół w Cynkowie, fot. T. Kluk

Zobacz także

Cynków
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony