IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku

ZŁOTY POTOK - kościół św. Jana Chrzciciela

Pochodzi z XV w. (połowy XV w.). Późniejsze przebudowy (przedłużenie nawy) w latach 1780 i 1883. Na przełomie XVI i XVII w. kościół pełnił rolę zboru protestanckiego. 

Pozostałości gotyku to: prezbiterium i dawna zakrystia (od strony pn.) wraz z portalem i drzwiami z XVI w. (być może przeniesione z zamku w Ostrężniku) oraz monstrancja w kształcie wieżyczki i dzwon

W nawie południowej renesansowe pomniki ze staropolskimi napisami

Ołtarz główny manierystyczny z lat 1619 - 45. 

W lewej nawie neogotycka kaplica Raczyńskich, ufundowana przez Zygmunta Krasińskiego, w której podziemiach znajduje się grób drugiej córki poety, Elżbietki, zmarłej 12 września 1857 r., w wieku czterech lat. Wejście do krypty przykryte jest żelazną płytą z napisem ułożonym prawdopodobnie przez ojca w którym czytamy m.in.: “To dziecie przedziwnej było urody - I nigdy w życiu nie skłamało - Takie mu świadectwo wraz ze łzami, na grobie - Składają rodzice”. Matka dała dowód swej miłości córce, malując obraz Matki Boskiej o rysach twarzy Elżbiety (wisi on na ścianie kaplicy). W krypcie kaplicy spoczywają jeszcze z rodziny Raczyńskich: Konstanty (1906 - 24), Rogierek i Edward Maria (zmarli wkrótce po urodzeniu), synowie hrabiego Karola Raczyńskiego. Również i tego pochowano w 1946 r. w rodzinnym grobowcu. 

Po drugiej stronie nawy znajduje się manierystyczna kaplica Matki Boskiej

Na lewo od wejścia głównego 16 września 1979 r. umieszczono płytę z napisem poświęconym partyzantom AK “Skała”, którzy polegli 11 września 1944 r. w okolicznych lasach. 

Wokół kościoła pomniki przyrody - 2 (wg innych źródeł 4) lipy drobnolistne rosnące przy kościele parafialnym (nr 24/108 - 1994), 

powiększ
Fot. Dariusz Orman - kościół w Złotym Potoku

Zobacz także

Złoty Potok
zamek w Ostrężniku
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony