IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
drewniany kościół w Łaszewie

ŁASZEW

Niemal wzorcowy przykład kościoła drewnianego typu "wieluńskiego" charakteryzującego się m.in. konstrukcją zrębową na tzw. "obłap", jedną prostokątną wieżą o konstrukcji słupowej stojącą przy nawie, węższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium nakrytym wspólnym gontowym dachem, który na prezbiterium tworzy malowniczy okap z ozdobnymi kroksztynami, ściany nawy -nieco pochyłe, nawa pokryta daszkiem  w kształcie ostrosłupa, nie przekraczająca wysokości kalenicy dachu kościoła. 

Kościół w Łaszewie pochodzi z ok. 1500 r. W l. 1957-85 kościół został poddany gruntownej renowacji a w l. 1960-63 odrestaurowano cenną polichromię. W l. 90-tych XX w. kościół ponownie gruntownie odrestaurowano. 

Do jego wnętrza prowadzą trzy profilowane, gotyckie odrzwia, z których jedne prowadzące z wieży do nawy posiadają wykrój tzw. "oślego grzbietu". 

W ołtarzu głównym znajduje się gotycka Pieta z ok. 1430, reszta wyposażenia pochodzi głównie z baroku. Do najbardziej wartościowych zaliczyć należy natomiast renesansową polichromię na stropie pochodzącą z poł. XVI w. wyobrażającą kasetony z rozetami. Jedynym motywem figuralnym jest tu scena Arma Christi z postacią nieznanego fundatora kościoła  herbu Ossoria. 

Poza tym kościołem "styl wieluński" reprezentują również kościoły w: Grębieniu, Popowicach, Kadłubie, Gaszynie i Wierzbiu.

Zobacz także

Łaszew

kościół w Grębieniu
kościół w Gaszynie
kościół w Kadłubie
kościół w Popowicach
kościół w Wierzbiu
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony