IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół św. Idziego w Giebułtowie

GIEBUŁTÓW - kościół św. Idziego

Ufundowany w 1600 - 04 przez Kaspra Giebułtowskiego, nawiązujący do gotyku. 

Murowany, późnorenesansowy, z pięknymi portalami w zachodniej i południowej ścianie. 

Wewnątrz: manierystyczne, kamienne portale w zachodniej i południowej ścianie, kamienne płyty nagrobne: gotycka z 1499 r. (lub 1477 r.) nieznanej pary małżonków - właścicieli Przybysławic i renesansowe Giebułtowskich z napisami łacińskimi z XVI - XVII w. (z 1557, 1565, 1619 i 1625 r.), kuta skrzynia żelazna z XVII w., renesansowa polichromia z początku XVII w. (1616) (sceny z życia św. Wojciecha, Jacka, Jana Kantego i innych).

Zobacz także

Giebułtów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony