IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
kościół św. Bartłomieja we Włodowicach

WŁODOWICE - kościół św. Bartłomieja

Lokalizacja na wzgórzu wskazuje na istnienie w tym miejscu kościoła już w XIII w. W XIV w. przy wzmiance o utworzeniu parafii Długosz mówi o istnieniu tu drewnianego kościoła. W l. 1571 - 94 przekształcony został na zbór ariański. Dopiero po tym czasie Mikołaj Firlej przywrócił go katolikom. W owym czasie dzięki wspieraniu przez ówczesnego dziedzica Włodowic - Bonera znany propagator nowinek religijnych Jakub Sylwiusz wygłaszał kazania w tym kościele. Obecny kościół wybudowano w stylu barokowym w l. 1701-03 na miejscu wspomnianego modrzewiowego. Jego fundatorem był ks. prałat Marian Kępski. Konsekracja kościoła odbyła się w 1708, a poświęcenie ołtarzy w 1787. W 1772 r. został uszkodzony przez piorun, a w 1796 mistrz murarski Walenty Urbański dokonał podwyższenia wieży i odrestaurował kościół. W l. 1898-1911 rozbudowany został o zakrystię i kaplicę oraz ponownie podwyższono wieżę.

Obecny kościół jest zbudowany w stylu polskiego baroku. Charakteryzuje się tym, że jest jednonawowy, murowany, pokryty blachą. Od strony wschodniej znajduje się węższe prezbiterium na rzucie prostokąta o ściętych narożnikach. Przy nim dobudówki: od południa zakrystia z przedsionkiem, od północy kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Od zachodu znajduje się wysoka, charakterystyczna czworoboczna wieża z kruchtą w przyziemiu. Z niej od północy wejście na chór muzyczny. Od południa jest składzik nie wyróżniający się w bryle kościoła. Pod kościołem znajduje się krypta grobowa. Okna są zamknięte półkoliście w profilowanych uszatych obramieniach. Dach zdobi barokowa sygnatura. Portale są wczesnobarokowe. Drzwi do zakrystii są okute żelazną, skośną kratownicą. Drzwi do kaplicy są kute z zamkiem.

Na terenie placu kościelnego wznosi się ustawiona na wysokim postumencie figura Marki Boskiej.

Wewnątrz ściany kościoła podzielone są parzystymi pilastrami o kapitelach z główkami puttów. W ścianie pn. znajduje się nisza sklepiona konchowo na chrzcielnicę z XVIII w. z trójkątnym szczytem, w którym widać oko opatrzności. W nawie jest kolebkowe sklepienie z lunetami na gurtach, w prezbiterium i zakrystii widać sklepienie krzyżowe, w kruchcie natomiast krzyżowo-kolebkowe. Drewniany chór na szynowych podstawach ozdobiony jest malowidłami przedstawiającymi sceny z Nowego Testamentu, od zwiastowania do zesłania Ducha Świętego wykonanymi na płótnie. Ssące organy 16 głosowe zostały zakupione w 1953 w firmie St. Truszczyński. W 1979 Józef Cisowski z Częstochowy przebudował mechanizm organów z ssącego na tłoczący z dwuręcznym pedałem, po czym poświęcił go bp Miłosław Kołodziejczyk. We wnętrzu jest łącznie 7 ołtarzy barokowych. Ołtarz główny jest późnobarokowy, dwukondygnacyjny z pocz. XVII w. udekorowany ornamentyką roślinną i rzeźbami patrona i św. Jana Chrzciciela oraz św. Piotra i Pawła. Na zwieńczeniu znajduje się Bóg Ojciec w otoczeniu puttów. Niżej jest obraz św. Barbary. Pośrodku znajduje się duży obraz Chrystusa Bolesnego ze związanymi rękoma adorowanego przez św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja wg ks. Jana Wiśniewskiego sprowadzony z Rzymu. Na zasuwie jest obraz Przemienienia Pańskiego zwany także obrazem zmartwychwstania. Ołtarz pod łukiem tęczy po lewej stronie z obrazem św. Anny Samotrzeciej, powyżej św. Marii Magdaleny, na szczycie znajduje się baranek w Glorii w otoczeniu puttów. Rzeźby św. Jana i św. Andrzeja. Po prawej stronie pod łukiem tęczy w ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Rodziny, na zasuwie św. Franciszek przy krzyżu. U góry obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W zwieńczeniu rzeźba Ducha Świętego w otoczeniu puttów i dwóch aniołów. W lewej nawie w ołtarzu znajdują się figura św. Antoniego z dzieciątkiem, a na zwieńczeniu obraz Matki Boskiej ze świętymi. W przeciwnej nawie w ołtarzu znajduje się obraz św. Izydora z wołami, a na zasuwie św. Józef z dzieciątkiem. W zwieńczeniu widać obraz Piety. W kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego znajduje się krucyfiks barokowy, pozłacany i odnowiony przez Tadeusza Dutka z Kusiąt. Znajduje się tu również obraz św. Floriana datowany na XVIII w.  Uzupełnienie stałego wyposażenia kościoła stanowi późnobarokowa ambona uzupełniona dekoracją rokokową przeniesiona z ołtarzy przy tęczy. Na jej szczycie znajduje się rzeźba św. Krzysztofa a pod baldachimem umieszczono rzeźbę Ducha Świętego. Na pd. ścianie kruchty znajduje się epitafium ks. Ignacego Bolina Czechowskiego miejscowego proboszcza. Obok na tej samej ścianie znajduje się epitafium poświęcone rodzinie wystawione przez Tomasza Iarzynskiego, dziedzica dóbr Bobolice i Niegowa. W kruchcie znajduje się również tablica upamiętniająca śmierć mędzeńską w obozie koncentracyjnym kierownika oraz nauczyciela ze szkoły we Włodowicach. Z ruchomego wyposażenia na uwagę zasługuje monstrancja z 1700 r., kielich z ornamentem okuciowym fundacji ks. Adama Paskowicza - miejscowego proboszcza, trzy kielichy i  trzy puszki do komunii świętej.

powiększ
Kościół św. Bartłomieja we Włodowicach, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - widok na kościół i wieś od pd-zach, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - rzeźba NMP na placu kościelnym po prawej stronie drogi do kościoła, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - św. Rozalia na lewej stronie frontonu kościoła, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - św. Roch na prawej stronie frontonu kościoła, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - wnętrze kościoła, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - tablica pamiątkowa w kruchcie, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - epitafium I. B. Czechowskiego w kruchcie, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - epitafium rodziny Iarzynskich w kruchcie, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego - od płn-zach, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego - od płn-wsch, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - kaplica południowa i zakrystia - od płd-wsch, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - południowa ściana kościoła, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - kaplica południowa - widok od południa, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - brama wjazdowa do plebanii - widok od zach., fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - południowy portal wejściowy do kościoła, fot. D. Orman [2008]

powiększ
Włodowice - ściana i kaplica południowa - widok od płd-zach, fot. D. Orman [2008]

Zobacz także

Włodowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony