IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini

TRZEBINIA - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

W 1901 r. w wynajętym budynku w Trzebini księża Salwatorianie założyli pierwszą swoją placówkę na ziemiach polskich. W 1903 r. zakupili 3 ha ziemi za stacją kolejową pod budowę kościoła i klasztoru [za serwisem UM Trzebinia, wg serwisu księży Salwatorianów 19 i 25 października 1900 przybyli do Polski a 1 lipca 1903 r. osiedlili się w Trzebini - przyp. autora]. W związku z osiedleniem się księży w marcu 1906 roku z Rzymu została przeniesiona tu redakcja Posłańca Salwatoriańskiego redagowanego przez Ks. Benignego Dziadka. Budowa kościoła wg planów architekta dr Jana Sas -Zubrzyckiego ruszyła w 1909 r. a w 1910 roku ks. biskup Anatol Nowak poświęcił kamień węgielny. Już w następnym roku doszło do osobnego poświęcenia prezbiterium, Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, oratorium i zakrystii. W 1912 miała miejsce wizytacja Ojca Założyciela a w 1917 nastąpiło otwarcie domu wychowawczego dla kandydatów do zakonu. Z powodu wybuchu I wojny światowej w 1914 r. wstrzymana została budowa kościoła, która została kontynuowana dopiero po II wojnie światowej w 1954 r. pod nadzorem architeków: Zygmunta Gawlika i jego syna, Kazimierza Kądziołki, Jana Gottwalda, Antoniego Ślusarczyka. Mimo, że budowę świątyni ukończono w 1961 r. to już 20 kwietnia 1958 r. erygowana została parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W trakcie rozbudowy kościoła [wg niektórych źródeł w l. 1954-80 - przyp. autora] przy prezbiterium z pocz. XX w. powstała kaplica poświęcona Matce Bożej Fatimskiej. W dniu 8 października 1961 roku dokonano poświęcenia kościoła i ostatecznego oddania go do użytku. W 1983 r. dokonano ponownego poświęcenia kościoła.

Mimo, że kościół nie był ukończony to już 13 maja 1950 r. rozpoczęto tu odprawianie całonocnych czuwań tzw. "nocy  fatimskich" związanych z objawieniem MB w Fatimie w 1917 r. W październiku 1962 r. do kościoła sprowadzono z Fatimy kopię cudownej figury Matki Bożej, która w 1967 r. została przeniesiona do specjalnie wybudowanej kaplicy, w której w tym samym roku w 50. rocznicę objawień fatimskich Ks. Abp Karol Wojtyła modlił się z pielgrzymami podczas nocnego czuwania fatimskiego. W dniu 13 września 1997 r. cudowna figura MB Fatimskiej została ukoronowana papieskimi koronami a kościół został podniesiony do rangi sanktuarium. W 1994 r. przeniesiono tu nowicjat Polskiej Prowincji Salwatorianów [wg serwisu księży Salwatorianów, zaś wg serwisu UM Trzebinia miało to miejsce w 1996 r. - przyp. autora].

Budowla sakralna mimo swojej krótkiej historii jest bardzo charakterystycznym obiektem w mieście. W kościele najbardziej interesujące są barwne witraże oraz 36-głosowe organy piszczałkowe z 1980 r. Stacje drogi krzyżowej autorstwa rzeźbiarza E. Samka z 1971 r. Wystrój prezbiterium i figura Pana Jezusa autorstwa rzeźbiarza J.Dębskiego z 1971 r. Cztery dzwony na wieży z 1977 r.

Kościół i klasztor otacza rozległy park, w którym rozmieszczone są stacje Drogi Krzyżowej z figurami wykonane w 1993 r. przez rzeźbiarzy J.J. Noworolów z Krakowa. W kamiennej Grocie Matki Bożej z Lourdes poświęconej 23 sierpnia 1931 r. znajduje się figura Matki Bożej. Przy kościele znajduje się też grobowiec Salwatorianów. 

Obok kościoła znajduje się pierwszy w Polsce Dom Rekolekcyjny dla osób świeckich oraz Instytut Misjonarek Świeckich założony w 1928 r. przez ks. Chryzostoma Małysiaka.

Z kompleksem księży Salwatorianów wiąże się również historia drukarni, która powstała w 1939 r. aby po trzech latach istnienia została przejęta i zlikwidowana. Dopiero po wojnie w 1946 r. uruchomiono ją ponownie drukując czasopisma i wydawnictwa katolickie, w tym miesięcznik Salwator. W 1951 r. ostatecznie komunistyczne władze zabrały miejscową drukarnię.

W klasztorze odbywają się tradycyjne koncerty muzyki kameralnej i "noce fatimskie". Te drugie są odprawiane od 19.30 do 5.00 w soboty po 13-tym dniu każdego miesiąca od maja do października. Odpust odbywa się w niedzielę po oktawie Bożego Ciała.

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini
32 - 540 Trzebinia
ul. Głowaczkiego 3
Tel. (032) 753 54 33, 612 10 51 
e-mail: trzebinia@sds.pl 
http://www.trzebinia.sds.pl/ 

powiększ
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, fot. T. Kluk

powiększ
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, fot. T. Kluk

Zobacz także

kościoły Trzebini
Trzebinia
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony