IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Czernichów - rys miejscowości

CZERNICHÓW

Wieś malowniczo położona na wysokim tarasie wiślanym. W pobliżu rozciągają się zalesione pagóry jurajskie Bramy Krakowskiej (Chełm), wchodzące w skład Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

przełom X i XI w. - początki osadnictwa na terenie obecnego Czernichowa

1229 - papież Grzegorz IX potwierdził przynależność części wsi (Cirnechowo) do dóbr klasztoru w Tyńcu. Druga część osady stanowiła własność rycerską, a później weszły w skład dóbr magnackich rodu Szydowieckich 

XIV w. - Czernichów był parafią p.w. Świętej Trójcy

1440 - budowa obecnego kościoła

1531 - Mikołaj Szydłowiecki, kasztelan sandomierski i podskarbi koronny, sprzedał dobra czernichowskie królowi Zygmuntowi Staremu. Czernichów stał się przez to królewszczyzną należącą do klucza obejmującego 10 wsi i przysiółków: Bór, Czułów, Czułówek, Kępę, Kłokoczyn, Pasiekę, Przeginię Narodową, Rybną i Węglarkę.

XVII-XVIII w. - rozbudowa kościoła

XVII w. - budowa kaplicy w przysiółku Czernichówek

1795 - w wyniku II rozbioru Polski Czernichów znalazł się na terenach pod panowaniem Austrii

1815 - Czernichów został włączony do Rzeczpospolitej Krakowskiej jako siedziba gminy obejmującej wsie: Czernichów, Czernichówek, Kłokoczyn, Kępa i Pasieka 

po 1817 - rozpad klucza czernichowskiego, w wyniku czego większość gruntów znalazła się w rękach okolicznych chłopów. Z kolei część własności folwarcznej stała się własnością wójta z Rybnej Jana Kadłubowskiego. W związku z lichymi glebami oraz rozdrobnieniem gospodarki rolnej profity z uprawiania roli były zbyt małe zatem mieszkańcy posiłkowali się innymi źródłami. W ten sposób zaczęły się rozwijać rzemiosło i handel. Jednym z zajęć mieszkańców, dzięki któremu zasłynęła osada było flisactwo.

1857 - folwark Kadłubowskich zakupiony został przez Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo Rolnicze

20 czerwca 1860 - Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo Rolnicze otworzyło średnią szkołę rolniczą pod nazwą Szkoła Praktyczna Gospodarstwa Wiejskiego, która obecnie jest najstarszą w Polsce szkołą rolniczą działającą bez przerwy.  

marzec 1890 - z inicjatywy profesora miejscowej szkoły rolniczej i znanego działacza ludowego, dr Franciszka Stefczyka, działalność rozpoczęła pierwsza w Galicji, Spółdzielcza Kasa Oszczędności i Pożyczek 

1929 - postawienie pomnika obok kościoła

po 1939 - Czernichów był siedzibą gminy zbiorczej, w skład wchodziło trzynaście wiosek

1973 - powstała obecnie funkcjonująca gmina Czernichów obejmująca 12 sołectw: Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa, Rusocice, Rybna, Wołowice i Zagacie

Warto zobaczyć:

W d. zabudowaniach dworskich  z poł. XIX w. mieści się najstarsza w Polsce działająca bez przerwy szkoła rolnicza z 1860. 

Kościół św. Trójcy z XV w.

Obok kościoła pomnik Franciszka Stefczyka z 1929

W przysiółku Czernichówek, na wzgórzu dominującym nad miasteczkiem wznosi się malownicza, ośmioboczna Kaplica Różańcowa z XVII w. Mury wykonane z kamienia wapiennego posadowiono na litej skale wychodzącej w tym miejscu niemal na powierzchnię terenu. Wnętrze urozmaicają proste pilastry bez głowic i takiż sam cokół zakończony profilowaniem. Podczas badań architektonicznych w glifach okien oraz częściowo na ścianach odkryto nikłe pozostałości polichromii, wymagające przebadania. Od wschodu natomiast stwierdzono, że do kaplicy przylegała pierwotnie niewielka zakrystia. Budynek ten rozebrano w XIX wieku całkowicie - zachowały się jedynie niewielkie relikty fundamentów tej budowli. Kaplica różańcowa mimo zniszczeń uważana jest nadal za jeden z bardziej interesujących przykładów barokowych kaplic w Polsce.

W rejonie Kamienia znajduje się największe zimowisko ptaków na górnej Wiśle oraz ważny punkt na trasie ptasich przelotów wiosennych i jesiennych. Przygotowano tu ścieżkę ornitologiczną.

Interesujący wapiennik

Wzgórze Chełm - interesujące geologicznie wzniesienie tektoniczne o charakterze zrębowym. Ze względu na fakt położenia w obrębie Bramy Krakowskiej, można tu obserwować zróżnicowanie warunków geograficznych i związanych z tym zmian fauny i flory, charakterystyczne dla trzech regionów fizyczno-geograficznych Polski: Karpat, kotlin podkarpackich i wyżyn. Wzgórze porastają duże kompleksy leśne.

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Między Czernichowem a Nową Wsią Szlachecką

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Między Czernichowem a Nową Wsią Szlachecką

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Kapliczka przy cmentarzu w Czernichowie

Zobacz także

dwór w Czernichowie
kościół w Czernichowie
Bielańsko-Tyniecki PK 
klasztor w Tyńcu
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony