IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Stanowisko archeologiczne w Schronisku w Kruczej Skale w Kostkowicach

KOSTKOWICE - SCHRONISKO W KRUCZEJ SKALE

Schronisko to znajduje się w pobliżu szczytu wzgórza Łysak w Skałach Kroczyckich.

Badania na tym stanowisku pracownicy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi prowadzili badania w latach 1989-92. W tych latach przeprowadzono badania zarówno archeologiczne jak również sedymentologiczne, zoologiczne i geomorfologiczne.

W wyniku badań ustalono występowanie trzech odmiennych warstw osadów. 
W pierwszej z nich składającej się z gliny i gruzu z domieszką piasku znaleziono skupiska pyłu węglowego i kości zwierzęcych ze śladami obróbki.
Druga warstwa zawierała m.in. ptasie i reniferowe kości oraz krzemienne ostrze z załamanym tylcem oraz wyjątkowo cenny zabytek - fragment poroża renifera ozdobiony ornamentem. Warstwa ta została datowana na połowę okresu allerödzkiego (9450+200 BC; Lod-407) a znaleziska zaliczone do kultury późnomagdaleńskiej. Warstwa druga zawierała również ślady palenisk, a w jej odpowiedniku pod okapem schroniska znaleziono skupisko 50-ciu wyrobów krzemiennych. Pierwotne paleolityczne obozowisko łowieckie dość starannie wykorzystywało schronisko. Prawdopodobnie znalezione kamienne płytki stanowiły rodzaj posadzki, a ogniska "ogradzane" były pionowo wbitymi w ziemię lub leżącymi płasko kamieniami.
Trzecia warstwa złożona z gruzu i piaszczystej próchnicy kryła jamy kultowe i zabytki z późnego okresu rzymskiego i ze średniowiecza. Niezwykle interesujące odkrycia pozwalają przypuszczać, że w późnym okresie rzymskim istniała tu osada. Świadczą o tym m.in. solidne konstrukcje stałych obiektów kulturowych i duże ilości fragmentów dużej i grubościennej ceramiki. Dalsze badania odsłoniły fragment tej osady położony u podnóża skały. Prawdopodobnie pozostała część znajduje się jednak nieco niżej na stoku doliny. Niestety pozostałości tejże osady zostały częściowo zniszczone lub zmieszane w wyniku funkcjonowania tu obozowiska na przełomie XIII i XIV w. (jama kulturowa z kośćmi i fragmentami ceramiki)

Najciekawszym jednak znaleziskiem tu odkopanym jest jednak wspomniany fragment poroża renifera, który przypuszczalnie był fragmentem tzw. pałeczki baquette demi ronde. W jego grubszej części do naszych czasów zachował się ryt, przedstawiający geometryczny ornament oraz schematyczne przedstawienie prawdopodobnie zwierzęcej postaci. Krysztof Cyrek dopatruje się analogii tego motywu w franko-kantabryjskiej sztuce paleolitycznej.  Podobieństw można się dopatrywać również w znaleziskach z środkowo-południowych Niemiec i Szwajcarii. Nie wyklucza się również że było o symboliczne przedstawienie nie mające żadnego związku z tego typu przypuszczeniami. Idąc tym tokiem rozumowania możnaby dopatrywać się dalekich analogii m.in. w motywach ornamentacyjnych z J. Maszyckiej.

Zobacz także

Kostkowice
Kroczyce
J. Maszycka
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony