IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko Baczyn w Dolinie Sanki

BACZYN W DOLINIE SANKI

Mało znana i dotąd słabo przebadana osada wyżynna ludności kultury łużyckiej (z VIII - VII w. p.n.e.) - domniemane grodzisko. 

Oprócz tej osady w Baczynie po II wojnie światowej w wyniku wieloletnich badań archeologicznych prowadzonych przez J. i A. Kraussów, odkryto m.in. ok. 400 grobów cmentarzyska łużyckiego o mieszanym obrządku pogrzebowym (największy obiekt dotyczący tej ludności przebadany na obszarze małopolskiej części Jury). Poza tym w Baczynie zidentyfikowano jeszcze drugie cmentarzysko tej ludności oraz znaleziska w jaskiniach. W Baczynie istniała również osada późnorzymska (ok. V-VI w.)

Zobacz także

Baczyn
Dolina Sanki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony