IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kostkowice - rys miejscowości

KOSTKOWICE

Wieś położona na Wyżynie Częstochowskiej u podnóża Skał Kroczyckich. Obecnie słynna z powodu funkcjonowania prężnego Ośrodka Obozowego ZHP.

Warto zobaczyć:

Nad wsią góruje kompleks Skał Kroczyckich, z północnym ich cyplem Górą Słupsko z interesującym grodziskiem typu skalnego.

Poniżej wzniesienia z grodziskiem znajduje się sztuczny zbiornik wodny utworzony na rzece Białka zwany Zalewem Dzibickim - ulubione miejsce wakacyjnych kąpieli. Ze względu na czystość tutejszych wód od Młynów po ujście Białki do Zalewu Dzibickiego obserwować można tu liczne ślady działalności bobrów włącznie z okazałym żeremiem.

powiększ
Okolice G. Słupsko - widok od strony Zdowa, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Grodzisko na Górze Słupsko, fot. Z. Bereszyński

powiększ
G. Słupsko - grodzisko, ogrojec skalny z bramą, fot. Z. Bereszyński

powiększ
G. Słupsko - ogrojec, korytarz skalny, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Białka między przepustem pod CMK a Zalewem Dzibickim, fot. D. Orman

powiększ
Rozlewiska Zalewu Dzibickiego, fot. D. Orman

powiększ
Zalew Dzibicki - w tle nasyp i słupy CMK, fot. D. Orman

powiększ
Zalew w Kostkowicach, fot. M. Zimorski

powiększ
Zalew w Kostkowicach, fot. M. Zimorski

powiększ
Ślady działalności bobrów w okolicy Młynów, fot. D. Orman

powiększ
Ślady działalności bobrów w okolicy Młynów, fot. D. Orman

powiększ
Żeremię bobrów, fot. D. Orman

powiększ
Żeremię bobrów - widok od strony zalewu, fot. D. Orman

powiększ
Drzewo ścięte przez bobry, fot. D. Orman 

Zobacz także

grodzisko na górze Słupsko

Skały Kroczyckie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony