IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko w Udorzu

UDÓRZ - grodzisko

Na wzgórzu z ruinami zamku oddalonym o około 2 km na pd. od Udorza widnieją ślady wałów po wczesnośredniowiecznym grodzisku typu skalnego o rozbudowanym podgrodziu (podobne jak w Skałach Kroczyckich i na Górze Birów)

powiększ
Udórz. Obwałowania grodziska z okresu kultury łużyckiej, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Wały grodziska w Udorzu i resztki zamku (w głębi), fot. Z. Bereszyński

powiększ
Grodzisko w Udorzu - widok z wału zewnętrznego, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

Udórz
zamek w Udorzu
grodzisko na G. Birów
grodzisko na G. Słupsko w Skałach Kroczyckich
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony