IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko na Górze Okopy w Ojcowskim Parku Narodowym

GÓRA OKOPY W OPN

W 1231 r. książę Konrad Mazowiecki zbudował nad Doliną Prądnika nową warownię o nazwie „Wyszogród”. Warownia ta miała stanowić militarną przeciwwagę dla grodu Skała, zbudowanego w 1228 r. przez księcia śląskiego Henryka Brodatego na terenie dzisiejszej Sułoszowej. 

Relikt warowni został odkryty w 1898 roku przez Stanisława J. Czarnowskiego podczas badania okolicznych jaskiń. Pierwsze wykopaliska w tym miejscu przeprowadził Gabriel Leńczyk w 1948 r. jednak dopiero badania z 1970 r. prowadzone przez Andrzeja Żakiego pozwoliły ustalić datę budowli na 2 ćw. XIII w. a to pozwoliło sugerować, że niniejszy obiekt to właśnie warownia "Wyszogród" 

Pozostałością warowni „Wyszogród” jest okazałe grodzisko na Górze Okopy pomiędzy Ojcowem a Smardzowicami (w odległości około 1300 m na zachód od kościoła w Smardzowicach ). Grodzisko to zajmuje rozległy obszar skalistego cypla wysoczyzny o wymiarach ok. 140x70 m, odcięty od wyżynnego zaplecza dwiema liniami wałów ziemnych z rozdzielającą je suchą fosą.

informacja za Zbigniewem Bereszyńskim

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - grodzisko na Górze Okopy

powiększ
Rys. Plan Grodziska Okopy z zaznaczonymi wykopami sondażowymi, źródło: Gabriel Leńczyk , Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski , Kraków 1983. 

Zobacz także

Ojcowski PN
Smardzowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony