IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko stożkowate w Masłowicach

MASŁOWICE

Niewielkie grodzisko stożkowate typu nizinnego położone na podmokłych łąkach w dolinie rzeki Pysznej i jej prawobrzeżnego dopływu. Mokry teren częściowo dziś meliorowany zapewne w czasach świetności budowli obronnej stanowił dodatkowe zabezpieczenie w formie rozległych mokradeł. 

Obecnie kopiec jest silnie rozorany jednak posiada relikt murowanej budowli typu wieżowego, być może wieży mieszkalno-obronnej lub obronnego dworu. Kopiec jest słabo widoczny w terenie , ma ok. 20 m średnicy i ok. 0,5-1 metra wysokości. 

Po północnej stronie kopca widać jakby zarysy grobli, łączącej być może niegdyś budowlę na kopcu z sąsiednim obszarem terasy nadrzecznej.

Grodzisko znajduje się tuż przy wyraźnie zarysowanym skraju terasy nadrzecznej, tworzącej w tym miejscu półkolisty cypel wysoczyzny, zwrócony w kierunku zachodnim. Usytuowanie to sugeruje, że kopiec został uformowany poprzez odcięcie fosą skraju cypla terasy. 

Na szczycie kopca wznosiła się zapewne murowana budowla mieszkalno-obronna, przypuszczalnie typu wieżowego (znaleziska na powierzchni grodziska ułamka cegły palcówki, a także fragmentów ceramiki). 

Grodzisko w Masłowicach jest pozostałością rycerskiej siedziby obronnej (dworu obronnego), datowanej hipotetycznie przez L. Kajzera na późne średniowiecze lub wiek XVI . Według T. Nowaka, założenie obronne w Masłowicach powstało być może już w XIV w., a funkcjonowało z pewnością począwszy od XV w. W nowszych czasach rycerską siedzibę obronną wśród mokradeł porzucono, a rolę miejscowej siedziby szlacheckiej przejął dwór usytuowany na północ od grodziska, na wyżej położonym i dogodniejszym dla celów bytowych obszarze terasy nadrzecznej. Opracował: Zbigniew Bereszyński

powiększ
Grodzisko w Masłowicach, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

Masłowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony