IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko w Żurawiu

ŻURAW

Mało znane a okazałe grodzisko stożkowate zwykle nie zaznaczane na istniejących mapach turystycznych. Zostało zlokalizowane w odległości około 300 m na wschód od kościoła na terenie położonym niżej, otoczone wodami stawu, spełniającego obecnie rolę basenu przeciwpożarowego.

Grodzisko ma postać stożkowatego kopca o kształcie zbliżonym do kolistego, średnicy około 50 m u podstawy i wysokości około 3-4 m ponad lustrem wody w stawie. Na szczycie kopca znajduje się nieregularne zaklęśnięcie. 

Grodzisko nie posiada ustalonej metryki archeologicznej. Można jednak ogólnie uważać je za pozostałość obronnej siedziby rycerskiej dawnych właścicieli wsi. 

Na podstawie opracowania Zbigniewa Bereszyńskiego.

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Gródek w Żurawiu

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Żuraw. Grodzisko stożokowate

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Żuraw. Grodzisko

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Żuraw. Grodzisko

Zobacz także

Żuraw
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony