IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko na Sokolicy w Dolinie Będkowskiej

SOKOLICA W DOLINIE BĘDKOWSKIEJ

Grodzisko z trzech stron chronione było kilkudziesięciometrową przepaścią, gdyż położone było na potężnej skale zwanej Sokolicą (również Skałą Sokolą lub Grodzisko). 

Szczytowa powierzchnia Sokolicy zamknięta jest od dostępnej wsch. strony głęboką fosą i wysokimi na kilka metrów potrójnymi wałami ziemnymi. Całość tworzy trójkąt o najdłuższym boku wsch. długości ok. 100 m. 

Grodzisko to było użytkowane w czasach przedhistorycznych i wczesnohistorycznych. 

Wg legendy na skale tej miano niegdyś stawiać zamek, ale przed ukończeniem budowy zaniechano jej. 

Archeolodzy twierdzą, że grodzisko to obok Tyńca, Piekar, Chełma koło Bochni i innych na ziemi krakowskiej należały do najciekawszych i najkunsztowniej umocnionych w dawnym państwie Wiślan. 

Badał je m.in. w 1909 archeolog Leon Kozłowski, późniejszy premier Polski, wraz z J. Czarnowskim. W rejonie grodziska znaleziono ułamki ceramiki, wyroby z krzemienia i z żelaza oraz kości ówczesnych zwierząt domowych. 

powiększ
Sokolica - najwyższa naturalna wapienna ściana wspinaczkowa na Jurze, fot. D. Orman

powiększ
Sokolica z pozostałościami grodziska na szczycie, fot. D. Orman

powiększ
Grodzisko na Sokolicy - fragment obwałowań, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Grodzisko na Sokolicy, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Sokolica, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Dolina Będkowska - widok z Sokolicy w kierunku płd., fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

Będkowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony