IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko stożkowate w Białej Dolnej

BIAŁA DOLNA

Niewielkie grodzisko stożkowate. Jego pozostałością jest obecnie niewielkie wzniesienie nad łąkami na lewym brzegu Kocinki (w sąsiedztwie gospodarstwa nr 56, u wylotu ul. Małej, odchodzącej w lewo od głównej drogi przez wieś, w odległości około 1 km na południowy wschód od skrzyżowania z drogą do Częstochowy).

Według lokalnej tradycji, na wzniesieniu tym znajdował się niegdyś dwór, który uległ zburzeniu. Przeprowadzone w 1962 r. badania archeologiczne pozwoliły stwierdzić, że wzniesienie kryje w sobie grubą warstwę czarnej ziemi, stanowiącą pozostałość sztucznego nasypu na podkładzie piasku. Na powierzchni wzniesienia stwierdzono duże ilości fragmentów ceramiki średniowiecznej lub nowożytnej o charakterze przemysłowym.Opracował: Zbigniew Bereszyński

Zobacz także

Biała Dolna
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony