IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Osada warowna w Udorzu

UDÓRZ - osada warowna

Na polach w Udorzu, w miejscu gdzie okoliczna ludność miała widzieć jeszcze kilkanaście lat wcześniej jakieś tajemnicze zarysy, w 1989 pracownicy Zarządu Jurajskich Parków Krajobrazowych znaleźli skorupy ceramiczne. W 1994 wykonano lotnicze zdjęcia terenu, które pozwoliły odkryć zarysy osady. W 1998 rozpoczęto prace archeologiczne na tym terenie pod kierownictwem Jacka Pierzaka.

W wyniku tych badań ustalono, że są to pozostałości wczesnośredniowiecznej osady obronnej z VIII-IX w. 
Odkryto m.in. zachowane pozostałości jednej lub dwóch chat, elementy palisady, konstrukcji fosy i wału obronnego. Ponadto stwierdzono występowanie dwóch podgrodzi połączonych czymś przypominającym bramę.

Na podstawie badań stwierdzono, że osada została spalona.

Z materiałów archeologicznych wydobyto tu m.in. żelazny grot strzały.

Zobacz także

Udórz
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony