IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko w Szczekocinach

SZCZEKOCINY

Grodzisko stożkowate typu nizinnego - niewielki kopiec, usytuowany wśród łąk na prawym brzegu Pilicy. Pozostałość pierwotnej obronnej siedziby rycerskiej Szczekockich h. Odrowąż

Nie ma niestety pewności co do tego, kto polecił zbudować usytuowany niegdyś w tym miejscu gródek, który - zgodnie z wynikami badań archeologicznych - funkcjonował w ostatnim ćwierćwieczu XIII w. i w pierwszej połowie XIV w. Nazwa miejscowości pochodzi przypuszczalnie od imienia “Szczekota”. Niewykluczone, że takie właśnie imię nosił fundator gródka, będący jednocześnie protoplastą miejscowej linii Odrowążów. 

Przypuszczalnie wraz z lokacją miasta w 2 poł. XIV w. doszło do opuszczenia położonego w jego pobliżu gródka i przeniesienia rodowej siedziby Szczekockich do wzniesionego pod miastem nowego, wygodniejszego i bardziej przestronnego dworu (łac. curia).

Grodzisko znajduje się w odległości około 2,5 km na południowy wschód od miasta, wśród łąk ciągnących się za stawami i tzw. kanałem ulgowym. Dojście od rynku w Szczekocinach ulicą Krakowską na południe, dalej na wschód ulicą Jana Pawła II i znów na południe ulicą Spacerową w kierunku lasu. Prowadząca północnym skrajem lasu ścieżka dochodzi w pobliże prowadzącego przez kanał mostku, za którym ciągną się łąki z widocznym z daleka nasypem grodziska. Inna droga prowadzi przez teren położony we wschodniej części miasta teren zakładów produkcji rolnej i dalej groblą wśród stawów. 

Grodzisko jest pozostałością niewielkiej warowni typu nizinnego, o której walorach obronnych decydowało położenie wśród rozlewisk w bagnistej dolinie Pilicy (ich pozostałością jest malowniczy zespół stawów pomiędzy miastem a grodziskiem). Jeszcze w 1970 r. grodzisko miało postać kopca o wysokości 3 m i średnicy podstawy 30-33 m, otoczonego fosą o szerokości 10 m. Prowadzone w późniejszym czasie prace melioracyjne spowodowały znaczne zniwelowanie obiektu, a zwłaszcza fosy, która jest już obecnie niewidoczna. Grodzisko ma obecnie formę niewielkiego kopczyka wśród łąk. 

Podczas badań archeologicznych odkryto ślady wieńczącej kopiec drewnianej budowli, prawdopodobnie wieży, a także fragmenty ostróg z gwiaździstym bodźcem, groty bełtów do kusz, nóż rycerski, wędzidło, podkowę, nożyczki, żużel żelazny oraz ułamki ceramiki i kości zwierzęcych. 

powiększ
Widok na grodzisko w Szczekocinach, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Grodzisko w Szczekocinach, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

Szczekociny
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony