IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko stożkowate w Kopcu

KOPIEC

Duże grodzisko stożkowate. Usytuowane zostało na cyplu terasy nad doliną Czarnej Okszy i Kocinki. 

Grodzisko w Kopcu położone jest w północno-zachodniej części miejscowości, na granicy z Białą Górną, na terenie zakładu wychowawczego, prowadzonego przez o.o. salezjanów. Dojazd PKS lub autobusem miejskim linii „50” z Częstochowy bądź Kłobucka do Kamyka lub Białej Dolnej i dalej około 2,5 km do Kamyka. Posesja salezjanów znajduje się u wylotu grobli prowadzącej przez stawy z Kamyka do Kopca. Grodzisko jest skryte wśród drzew po lewej stronie bramy wjazdowej na teren zakładu.

Grodzisko ma postać rozległej platformy w formie kopca z terasą o wymiarach 90 x 70 m i wysokości 5 m. Wysoki prawy brzeg Kocinki, łączącej się nieco dalej z Czarną Okszą, tworzy w tym miejscu rodzaj cypla, wysuniętego ku mokradłom i stawom w podmokłej dolinie zalewowej obu rzeczek. Cypel ten przekształcono w kopiec poprzez oddzielenie go, po stronie wschodniej, fosą od wyżynnego zaplecza. Z pozostałych stron stoki kopca splantowano w formie terasy. Nawodniona fosa u stóp kopca ( po stronie południowej i północnej ) łączy się z malowniczym zespołem stawów u stóp grodziska. 

Na szczycie kopca wznosiły się bliżej nieokreślone murowane budowle (dwór obronny?). Świadczą o tym wyniki przeprowadzonych w 1963 r. sondażowych badań archeologicznych, w trakcie których w różnych częściach obiektu, na majdanie i w niższych partiach kopca, po stronie północnej, odkryto resztki murów (m. in. węgłowy fragment kamiennego muru o grubości około 1 m). Odnalezione drobne fragmenty ceramiki pozwalają datować obiekt na okres średniowiecza.



Opracował: Zbigniew Bereszyński

powiększ
Widok ogólny grodziska od południa. Na pierwszym planie: nawodniona fosa. Po prawej: zarys suchej fosy, odcinającej kopiec od wyżynnego zaplecza, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Widok ogólny grodziska od strony południowo-wschodniej. Po lewej: fragment nawodnionej fosy. Po prawej: sucha fosa, odcinająca kopiec od wyżynnego zaplecza, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Kopiec z terasą – widok od wschodu, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Kopiec z terasą – widok od strony północno-wschodniej. Po prawej: fragment nawodnionej fosy, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

Kopiec
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony