IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
grodzisko stożkowe w Podlesiu

PODLESIE

Pozostałości obronnej siedziby rycerskiej w formie dużego i dobrze zachowanego grodziska stożkowatego - kopiec otoczony wodną fosą, usytuowany wśród dawnych mokradeł na terenie nizinnym.

Grodzisko znajduje się wśród łąk, przy północnym skraju zabudowań wsi, po prawej stronie drogi do stacji PKP.

Grodzisko ma formę dobrze zachowanego, kolistego kopca o płaskim wierzchołku i stromych stokach, otoczonego nawodnioną fosą. Po zewnętrznej stronie fosy widoczne są ślady nasypów ziemnych, być może w formie wału. Po stronie zachodniej nasyp ma formę rozleglejszej wyniosłości wśród łąk - być może znajdował się tutaj zewnętrzny majdan gospodarczy. 

Grodzisko w Podlesiu jest pozostałością obronnej siedziby rycerskiej, wzniesionej z wykorzystaniem naturalnych walorów położenia obronnego wśród mokradeł, których pozostałością są przecinające dziś okoliczny teren liczne rowy melioracyjne.

Obiekt nie był przedmiotem systematycznych badań archeologicznych. 

 

 

Na podstawie opracowania Zbigniewa Bereszyńskiego

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Podlesie. Gródek

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Podlesie. Grodzisko

Zobacz także

Podlesie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony