IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Pra-grodzisko w Oborzysku w Ojcowksim Parku Narodowym

OBORZYSKO W OPN

Prymitywne pra-grodzisko założone przy wykorzystaniu naturalnych wnęk w skałach przed Jaskinią Ciemną.

Dawniej miejsce to uważano za odrębną jaskinię-tunel, w której według podań miała mieszkać pustelnica. Jest to niewielkie zrównanie zamknięte dookoła skałami czyniącymi top miejsce z natury obronnym. 
W kierunku północno-wschodnim znajduje się zamknięty kratą otwór Jaskini Ciemnej. 
Na południe prowadzi tzw. Tunel czyli niski dawniej korytarz znacznie pogłębiony przez badania archeologiczne. Wyprowadza on na drugi Ogrojec, gdzie w przeciwległej ścianie widać obszerny korytarz Oborzyska Wielkiego, przebijający skałę na wylot. 

Dalej Oborzysko łączy się z wąskim korytarzem z Jaskinią w Leszczynie. W kierunku doliny kompleks Ogrojca, otwory Oborzyska i Jaskini w Leszczynie wyprowadzają na przepaść skalną Góry Koronnej.

Jaskinia wraz z Oborzyskiem jest niezwykle cennym stanowiskiem archeologicznym zaliczanym do najcenniejszych w Polsce. W J. Ciemnej znaleziono ślady najstarszego znanego w Polsce paleolitycznego człowieka sprzed ok. 120 tys. lat (starszy paleolit 250-115 tys. lat p.n.e.). 
Badania archeologiczne zapoczątkował tu w 1898-1912 S. Czarnowski, który przebadał w tym czasie Ogrojec i Oborzysko. W latach 1918-19 prace archeologiczne kontynuował S. Krukowski, który wykonał wykop w wejściu do jaskini. 
Kolejne ważne badania przeprowadził S. Kowalski w l. 1963-68 kopiąc w Tunelu, Ogrojcu i Oborzysku. 
Badania te ujawniły interesujące zabytki datowane od paleolitu po średniowiecze, w tym: noże prądnickie i zgrzebła służące do obróbki drewna, skór i ćwiartowania zwierząt z kultury mikocko-prądnickiej, pochodzące z czasów ostatniego zlodowacenia (70-54 tys. lat p.n.e.). 
W namulisku jaskini natrafiono m.in. na szczątki niedźwiedzia jaskiniowego i rosomaka.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Oborzysko w OPN. Wejście

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Oborzysko w OPN. Wejście

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Oborzysko w OPN. Wejście. Po prawej, w głębi - Rękawica

Zobacz także

J. Ciemna
Ojcowski PN
Ojców
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony