IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kurhany książęce w Toporowie

TOPORÓW/PRZYWÓZ - KURHANY KSIĄŻĘCE

Kurhany zostały usypane w II w. n.e. na wierzchowinie górującej nad osadą w Przywozie ale często mówi sie na nie kurhany w Toporowie

Kurhan większy położony na pd. od zach. parowu ma wysokość 4 m i średnicę około 20 m. Z przeprowadzonych badań ustalono, że zawierał popielnicę z prochami ludzkimi, grób psa (prawdopodobnie pochowanego aby strzegł zmarłego) i był bardzo bogato wyposażony w przedmioty zbytku, przeważnie importowane, w tym: sprzączkę z brązu z kabłąkiem i srebrnymi blaszkami, resztki złotej ozdoby o wadze ok. 50 gramów, fragmenty wczesnorzymskiej ceramiki, stopione szkło, wiele przedmiotów z brązu itd. Według tych znalezisk ocenia się, że pochowany tu był człowiek spełniający wybitną rolę wykraczającą znacznie poza osadę. 

W mniejszym kurhanie usypanym na pn.-wsch od parowu nie znaleziono żadnego grobu i znaczniejszych zabytków. Przypuszcza się jednak, że stało się tak za sprawą długiego okresu degradacji i zaorywania przez okoliczną ludność. 

Oba kurhany archeolodzy przebadali w l. 1964-74 i nazwali "grobami książęcymi" lub też "kurhanami książęcymi". 

Badania przeprowadziło Muzeum Archeologiczne w Łodzi pod kierownictwem prof. Konrada Jażdżewskiego. 

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Przywóz/Toporów - kurhan I

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Przywóz/Toporów - kurhan I

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Przywóz/Toporów - kurhan I

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Przywóz/Toporów - kurhan II

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Przywóz/Toporów - kurhan II

Zobacz także

Toporów
Przywóz
osada w Przywozie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony