IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko w Damicach w Dolinie Dłubni

DAMICE W DOLINIE DŁUBNI

Grodzisko znajduje się na skale w środkowej części przełomu Dłubni między Maszkowem a Iwanowicami, na wschód od zabudowań Damic

Zwane jest również Zamczyskiem lub Wałami (od nazwy wzgórza na którym się wznosi). Łączna powierzchnia 7 ha. 

Pochodzi z połowy VIII w., ale było wykorzystywane jeszcze na początku XI w. przez plemiona Wiślan. 

Do dziś zachował się wał wewnętrzny i zewnętrzny oraz fosa. Grodzisko jest bardzo zniszczone na skutek orki.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Damice. Fragment obwałowań grodziska (wał wewnętrzny)

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Damice. Fragment obwałowań (wał zewnętrzny)

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Damice. Grodzisko

powiększ
Rys. G. Leńczyk. Plan grodziska w Damicach, gm. Iwanowice, źródło: Gabriel Leńczyk , Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski, Kraków 1983; Jacek Poleski , Wczesne średniowiecze, [ w: ] Pradzieje i średniowiecze, praca zb., Kraków 1995, s. 140.

Zobacz także

Damice
Iwanowice
Maszków
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony