IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko koło Skały

GRODZISKO k. Skały W OPN

Ze względu na odkrycie grodziska w pobliskiej Sułoszowej obecnie przypuszcza się, że istniejące przy zespole sakralno-obronnym w Grodzisku wały i fosy wchodziły w skład systemu obronnego tego założenia i zostały utworzone przez klaryski przebywające tu w l. 1257-1316. Niniejszym stopniowo obala się teorię jakoby wały i fosy w Grodzisku były pozostałością silnego grodu księcia wrocławskiego Henryka Brodatego z 1228 r. na którego terenie rzekomo miał później powstać klasztor. 

Jednocześnie coraz więcej zwolenników zyskuje teoria, że Henryk Brodaty założył drewniany gród w obecnej Sułoszowej i przy niej została opisana jego historia.  

powiększ
Grodzisko. Wał ziemny i fosa, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Grodzisko. Fragment obwałowań, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Grodzisko. Zespół kościelno-klasztorny, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Plan założenia sakralno-obronnego w Grodzisku, rys. D. Orman

Zobacz także

Grodzisko
zespół sakralno-obronny w Grodzisku

grodzisko w Sułoszowej

Ojców
Ojcowski PN
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony