IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko w Sułoszowej

SUŁOSZOWA

W czasie badań przeprowadzonych przez S. Kołodziejskiego okazało się, że na stanowisku zlokalizowanym przy końcu wsi na cyplowatym wzgórzu zw. Zamczysko po prawej stronie Prądnika, ok. 700-800 m na północny-zachód od zamku w Pieskowej Skale istniało grodzisko. 

Ze źródeł wiadomo, że ok. 1228 r. książę wrocławski Henryk Brodaty silnie ufortyfikował gród w Skale. Odkrycie tego grodziska spowodowało wielkie zamieszanie wśród naukowców. Jedni uważali dotychczas, że dotyczyło to znanych dziś śladów wałów i fos w  Grodzisku k. Skały inni, że zabudowy wzgórza zamkowego w Pieskowej Skale. Obecnie jednak skłaniają się do przypuszczania, że dotyczyło to tego nieznanego wcześniej miejsca w Sułoszowej. Gród ten stała się miejscem długich walk księcia Henryka Brodatego i zarazem opiekuna małoletniego księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego z księciem mazowieckim Konradem o krakowski tron. Gród ten był obsadzony liczną załogą dowodzoną przez krakowskiego wojewodę Klemensa z Ruszczy przez co był uważany za jedną z najsilniejszych warowni na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu [do dziś nie ma całkowitej zgodności co do lokacji grodziska Henryka Brodatego. Jedni uważają, że dokument Bolesława Wstydliwego z 1257 r. mówiący o zezwoleniu na wzniesienie zamku w Grodzisku przez klaryski zaprzecza istnieniu tam wcześniej jakiejś obronnej warowni, z drugiej strony zamek Skała opisany przez Długosza wydaje się być najbardziej bliski Grodzisku - przyp. autora]. W wyniku kilku wypraw wojennych Konrad przejściowo zdobył wszystkie grody w okolicy Krakowa a nawet sam Kraków jednak w 1243 r. ostatecznie to Bolesław Wstydliwy objął panowanie nad dzielnicą senioralną krakowską. 

O zamku w Skale mowa jeszcze w ostatniej dekadzie XIII w. w związku z przekazaniem go przez burgrabiego Henryka ze Wschowa królowi Czech Wacławowi II. Ciekawe, że wtedy jeszcze nie używano nazwy dwuczłonowej. 

Sadzi się również, że grodzisko to było niejako zalążkiem zamku pieskoskalskiego, który został wybudowany wkrótce nieopodal.

Grodzisko jest usytuowane na skalistym cyplu wysoczyzny, wyodrębnionym ze wschodniego brzegu Doliny Prądnika.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - grodzisko w Sułoszowej - widok od pd.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Grodzisko w Sułoszowej. Fragment wału wewnętrznego

Zobacz także

Sułoszowa
Pieskowa Skała
zamek w Pieskowej Skale
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony