IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Maszków - rys miejscowości

MASZKÓW

Wieś położona w Dolinie Dłubni.

poł. VIII - pocz. XI w. - grodzisko w Damicach

przeł. XIX i XX w. - budowa dworu

Warto zobaczyć:

Od Maszkowa do Iwanowic przebiega interesujący przełom Dłubni, która na tym odcinku stanowi granicę Jury i Wyżyny Miechowskiej. Rzeka przedziera się tu kilkoma ostrymi zakolami przez twarde wapienne skały jurajskie. Skaliste zbocza, miejscami (od zach.) tworzą rodzaj muru. Z zach. strony doliny 3 skaliste dolinki boczne (najciekawsza z nich - Porwanowska). Na jednej ze skał w środkowej partii przełomu (na zach. jego obrzeżu) znajduje się grodzisko w Damicach o powierzchni 7 ha, zwane Zamczyskiem lub Wałami.

dwór z przeł. XIX i XX w.

Zobacz także

grodzisko w Damicach
dwór w Maszkowie
Iwanowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony