IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Strażnica w Kluczach

STRAŻNICA OBRONNA W KLUCZACH

Jakieś bliżej nieznane do dziś fortalicium istniało w średniowieczu w Kluczach. 

Obecnie nie znana jest pewnie lokalizacja założenia. Jedynie niepotwierdzone badaniami archeologicznymi przypuszczenia wskazują lokalizację tego fortalicum na skale o nazwie Groble leżącej na wschód od Kluczy. Rozpoznanie terenowe ukazuje w tym miejscu ślady fosy oraz umocnień ziemnych.

Przypuszcza się, że była to budowla o charakterze strażnicy obronnej, związanej strategicznie z zamkiem w Rabsztynie. Przypuszcza się, że strażnica istniejąca tu była podobna w budowie jak inne strażnice na Jurze, np. w Ryczowie, czy też w Przewodziszowicach.

Zobacz także

Klucze
zamek w Rabsztynie
strażnica w Ryczowie
strażnica w Przewodziszowicach
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony