IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Baszta obronna w Kwaśniowie

BASZTA MIESZKALNO-OBRONNA W KWAŚNIOWIE DOLNYM

Rys historyczny | Opis | Zagospodarowanie

Rys historyczny

Swego czasu odkrycie baszty było bardzo sensacyjne (o sensacyjnym odkryciu wieży pisano m.in. w 1997 i 2001 r.), gdyż stała ona na prywatnej posesji w Kwaśniowie nie zwracając niczyjej uwagi. 

Wieża datowana jest na połowę XVI w. ze względu na wybitą na niej datę 1552. Niestety obecnie słabo znana jest jej historia. Mieszkańcy Kwaśniowa zwykle utożsamiają budowlę z dworkiem ew. z pałacem nie z zamkiem, jednak przypuszcza się, że jest to pozostałość rycerskiego założenia obronnego lub pozostałość lamusa. 

Uznając prawdziwość wykutej na portalu daty jako czasu powstania baszty przypuszcza się, że jej budowniczym był ówczesny właściciel tych terenów - Jan Kwaśniowski.

Prawdopodobnie wieża szybko straciła na znaczeniu i została opuszczona zaś właściciele przenieśli się do nowo wybudowanego drewnianego dworu. 

W 1769 r. wieża została po raz pierwszy wspomniana przy okazji opisu dworu i budynków dworskich

W czasie I lub wg innych źródeł II wojny światowej wieża została częściowo spalona i zniszczona (m. in. zniszczeniu uległ drewniany dach wieży), później jedynie zabezpieczona betonowym stropem. Niestety istnieją obawy co do dalszych losów baszty z powodu rozważania jej rozbiórki przez właściciela terenu na którym stoi. 


Opis

Budowla ma obecnie ok. 3-4 mety wysokości i jest zbudowana na planie prostokąta o wymiarach ok. 7 x 5 metrów. Baszta ma dwie kondygnacje zasklepione po wojnie betonowym zadaszeniem. Mury osiągają ok. 1 metra grubości. Całość obecnie pokryta jest płytami eternitowymi. prawdopodobnie dawniej wieża była wyższa o co najmniej 1 piętro, być może wybudowane z drewna. Na każdym zachowanym poziomie znajdują się po dwa pomieszczenia sklepione kolebkowo.

Na wysokości ok. 1 metra od strony północnej znajduje się kamienny portal ze starymi metalowymi drzwiami. Niestety zabytkowe drzwi są przeżarte rdzą a cała budowla wyraźnie jest w złym stanie (2005 r.). Przejście między pomieszczeniami na piętrze prowadzi przez kamienny portal z wykutą wypukle datą 1552. Sądzi się, że portal ten został tu wmurowany wtórnie a pierwotnie zdobił główne wejście do dworu.


Zagospodarowanie

Obecnie pełni funkcje piwnicy na ziemniaki i znajduje się na prywatnym terenie należącym do Andrzeja Cechy (koniec ul. Dworskiej po lewej stronie) zatem bliższe poznanie baszty jest raczej niemożliwe. 

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Kwaśniów Dolny. Wieża mieszkalno-obronna - widok od wschodu

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Kwaśniów Dolny. Wieża - widok od zachodu

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Kwaśniów Dolny. Portal

Zobacz także

Kwaśniów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony