IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Wieża mieszkalno-obronna w Dubiu

WIEŻA MIESZKALNO-OBRONNA (?) W DUBIU

W 2003 r. po raz pierwszy napisano w "Czasopiśmie Prawno-Historycznym" o odkryciu w Dubiu w gm. Krzeszowice na Wzgórzu Zamczysko resztek obronnej siedziby rycerskiej.

Obiekt jest słabo znany jednak obecnie w tym miejscu można rozpoznać czworoboczny zarys fundamentów wieży obronnej z reliktem kamiennej przypory. Widoczne są zarysy fosy, miejsce wewnętrznego majdanu założenia obronnego i ślady dawnych drewnianych lub drewniano-ziemnych umocnień /plateau/.

Opis oraz fotografie stanowiska opublikowane zostały po raz pierwszy w Internecie w tym serwisie prowadzonym pod starym adresem www.jura.art.pl dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Bereszyńskiego.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Wzgórze Zamczysko - widok od wsch.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - czworoboczny zarys fundamentów wieży obronnej

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - zarys fundamentów wieży

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - zarys fundamentów wieży z reliktem kamiennej przypory /po prawej/ i zarysem fosy /po lewej/

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - wewnętrzny majdan - widok od pd-wsch

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - skalne urwisko /po lewej/ i ostro zarysowana krawędź plateau /po prawej/

powiększ
Rys. Zbigniew Bereszyński - plan założenia obronnego w Dubiu

Zobacz także

Dubie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony