IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zamek w Pilicy

ZAMEK W PILICY - obecnie pałac

Ze względu na częste wzmiankowanie w literaturze zamku w Pilicy i utożsamianie go z bastionowym założeniem pilickim postanowiłem w tym miejscu wyjaśnić różne poglądy co do interpretacji pojęcia "zamku pileckiego". 

W literaturze spotykałem się z występowaniem zamków w Pilicy i w pobliskim Smoleniu. Będąc początkującym odkrywcą regionu byłem tym zafascynowany jednak okazało się, że namacalne pozostałości zamku - czyli w moim mniemaniu średniowiecznej fortalicji obronnej utrzymującej stałą załogę itp./nie będę się szczegółowo rozpisywał nad interpretacją pojęć/ - występuje jedynie w Smoleniu. Wizyta w Pilicy umocniła mnie w przekonaniu że mieści się tu piękny pałac - jeden z najcenniejszych /i na nieszczęście najbardziej niszczejących/ pałaców na Jurze.

Co prawda niektórzy "podciągają" bastionowe umocnienia pod pojęcie zamku - ale dla mnie to już inna bajka i inna epoka. To jest jakby nazywać zamkami również współczesne bunkry. 

Taki stan rzeczy zaostrzył jeszcze bardziej mój apetyt na wiedzę i ustalenie faktów, a oto ich efekty:

Zamek średniowieczny powstał na przełomie XIII i XIV w. W tym okresie powstał cały kompleks umocnień założonych na wyniosłych wzgórzach w pobliżu Pilicy /zamek, niedokończone umocnienia w Skałach Zegarowych, fortyfikacja wieżowa na Górze Biśnik i grodzisko "Pańskie" na Górze Grodzisko/. Zamek murowany zwany "pileckim" został prawdopodobnie wybudowany przez Ottona z Pilczy h. Topór na pobliskich wzniesieniach i obecnie jest znany pod nazwą "zamek w Smoleniu". 

W 1577 r. dobra pilickie nabył kasztelan oświęcimski Wojciech Padniewski, który rozpoczął budowę renesansowego pałacu w Pilicy w 1602 prawdopodobnie na fundamentach starszego zamku. 

Wg najnowszych badań wynika, że budowla Padniewskiego mogła być zlokalizowana w miejscu wcześniejszego obiektu - być może zamku - o nieznanej jeszcze funkcji. W czasie badań prowadzonych na przełomie 80-tych i 90-tych lat XX w. odsłonięto nieznane dotychczas fundamenty zatem sprawa zamku w Pilicy - nawet sięgającego czasów średniowiecza nie jest nadal wykluczona

W świetle tych informacji oraz obecnego stanu budowli szczegółowy opis "potencjalnego zamku" w Pilicy przedstawiam w dziale "dworki i pałace" natomiast zamku w Smoleniu w dziale "zamki" 

Zobacz także

Pilica
pałac w Pilicy
zamek w Smoleniu
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony