IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Młyn Granowiski z wieżą k. Czarnej Wsi i Łobzowa

MŁYN Z WIEŻĄ "GRANOWSKI MŁYN" NAD RUDAWĄ K. CZARNEJ WSI I ŁOBZOWA 

Obiekt do dnia dzisiejszego nie został zlokalizowany dokładnej ale z wiadomości że leżał nad Rudawą ok. 2,5 km na zachód od centrum Krakowa pozwala przypuszczać, że powinien znajdować się na terenie obecnej dzielnicy Zwierzyniec, Łobzów ewentualnie Bronowice.

Na podstawie analizy przekazów pisanych można przypuszczać, że w k. XIV lub na pocz. XV w. przy młynie została wzniesiona rezydencja w kształcie wieży. Prawdopodobnie wzmiankowany w 1402 r. dom niejakiej pani Ociny, jest identyczny z wieżą wzmiankowaną w 1446 r. Rezydencja przestała funkcjonować prawdopodobnie już pod koniec XV w., gdyż młyn o którym mowa był wówczas już opuszczony. 

Rezydencja wieżowa przy młynie została najprawdopodobniej wzniesiona z inicjatywy Jadwigi z Melsztyna, której mężem był od ok. 1370 r. Otto z Pilicy, wojewoda sandomierski. Później rezydencję posiadała ich córka Elżbieta żona Władysława Jagiełły.

Niektórzy wiążą zapis "monticulus circa molendinum desertum" pochodzący z 1512 r. z reliktami właśnie tej wieży.

Zobacz także

Kraków-Zwierzyniec
Kraków-Łobzów
Kraków-Bronowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony