IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zamek w Udorzu

ZAMEK RYCERSKI W UDORZU

W końcowej części długiego zalesionego cypla nad byłą rzeką Udorką znajdują się ruiny murów obwodowych fortyfikacji. 

Zostały wzniesione na planie nieforemnego pięcioboku o powierzchni około 600 m2.
Budowę rozpoczęli prawdopodobnie prywatni właściciele, którzy otrzymali Udórz od zakonu bożogrobców w 1365 r. Budowę muru obwodowego rozpoczęto zatem prawdopodobnie pod koniec XIV w. lub na początku XV w. Być może, że dokonał tego Iwo z Obiechowa (Iwan Goły), który w l. 1398-1400 był wielkorządcą krakowskim, a jeszcze później, starostą brzeskim i kujawskim, zatem mógł dysponować wystarczającymi środkami finansowymi, aby podołać temu zadaniu.


Z najnowszych badań archeologicznych prowadzonych w latach 1987-88 wynika, że wewnątrz murów obwodowych brak jest jakichkolwiek śladów mieszkalnych, gospodarczych czy też obronnych. Brak jest również przedmiotów codziennego użytku. Świadczyć to może, że obiekt nie był nigdy użytkowany, a jego budowa nie została zakończona lub założeniem docelowym były jedynie pojedyncze mury obwodowe.
Podczas badań ustalono również, że nie istniało tu podzamcze. 

Teren wzniesienia poprzecinany wałami jest pozostałością grodziska kultury łużyckiej. 
Często spotykane w literaturze rekonstrukcje zamku pochodzą sprzed 1987 r. i obecnie należałoby je traktować jako próbę rekonstrukcji projektu budowli. Wcześniej zakładano, że założenie przestrzenne Udorza jest dwuczłonowe i składa się z obiektu obronno-mieszkalnego i przedzamcza o powierzchni 5000 m2.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Udórz. Relikty zamku

powiększ
Rys. Dariusz Orman - plan założenia zamku w Udorzu wraz z wałami grodziska

Zobacz także

Udórz
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony