IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zamek w Bobrku

ZAMEK RYCERSKI W BOBRKU

Istniało tu nad Przemszą jakieś bliżej nieznane dziś fortalicium. Umiejscowienie go przy strategicznym dla kraju trakcie z Krakowa na Morawy, może świadczyć o tym, że było to większe założenie obronne - zamek. 
Obecnie budowę zamku wiąże się z działalnością na tym terenie Ligęzów herbu Półkozic, z których Jan Ligęza starszy, wojewoda i starosta tęczyński oraz wielkorządca krakowski nabył Bobrek po 1390 roku. Wg obecnego stanu wiedzy nie można jednak wykluczyć możliwości istnienia w tym miejscu starszych założeń. 

W 1395 po raz pierwszy wzmiankowany jest tutejszy zamek, a w 1408 brzeg Przemszy "koło dębu w Libiążu" określa się mianem przynależnego do zamku w Bobrku. Jeśli uwzględnić również zapisy z 1390 o Mikołaju Strzale (który nie pisał się z Bobrka) /nie wiadomo czy to ta sama postać co w zamku Bąkowiec/, zatem zamek musiał powstać w 2 poł. XIV w. w okresie od 1390 do 1395. 

O istnieniu zamku na pocz. XV w. zaświadcza również fakt, że w 1410 Jan Ligęza pisze się już "z Bobrka". 

Dziś trudno jest mówić o wyglądzie zamku, ale z uwagi na strategiczne położenie obiektu na płd-zach krańcu Rzeczpospolitej w sąsiedztwie szlaków handlowych na Morawy zamek musiał posiadać duże znaczenie wojskowe i gospodarcze. Jego ruiny jeszcze w XVIII w. znajdowały się podobno na wyspie otoczonej mokradłami, ale na tym miejscu w XIX w. powstał klasycystyczny pałac a po zamku nie pozostał żaden ślad.

powiększ
Pałac w Bobrku, fot. M. Bała

powiększ
Pałac w Bobrku, fot. M. Bała

powiększ
Pałac w Bobrku, fot. M. Bała

powiększ
Pałac w Bobrku, fot. M. Bała

powiększ
Pałac w Bobrku, fot. M. Bała

powiększ
Bobrek. Miejsce d. zamku (obecnie pałac), fot. T. Fatyga

Zobacz także

zamek Bąkowiec
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony