IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zamek w Koniecpolu-Chrząstowie

ZAMEK-DWÓR W KONIECPOLU-CHRZĄSTOWIE

Rys historyczny | Opis | Zagospodarowanie

Rys historyczny

Pierwotna siedzibą rodu Koniecpolskich był pobliski Koniecpol Stary gdzie znajdował się relikt pierwotnego zamku tego rodu. W 1443 r. kanclerz koronny Jan Koniecpolski lokuje nowe miasto Nowopole [w miejscu obecnego Koniecpola - przyp. autora] obok znanej już wsi Koniecpole [obecnie Koniecpol Stary - przyp. autora]. W końcu XV lub na pocz. XVI w. Koniecpolscy rozpoczęli w Chrząstowie budowę nowego zamku, wzmiankowanego m. in. w 1511 i 1540 r. Nowa siedziba rodowa powstała na terenie nizinnym w pobliżu przeprawy przez bagnistą i podmokłą dolinę Pilicy, co stanowiło dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalnym wrogiem. Na początku XVII w. zamek został przebudowany na pałac.


Opis

Ze względu, że obecny stan obiektu klasyfikowany jest jako pałac jego opis został przedstawiony przy prezentacji pałacu w Koniecpolu-Chrząstowie. 


Zagospodarowanie

bd. 

Zobacz także

Koniecpol
zamek w Koniecpolu Starym
pałac w Koniecpolu
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony