IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zamek w Olkuszu

ZAMEK KRÓLEWSKI W OLKUSZU

O budowli "castrum Hilkus" wybudowanej z polecenia Kazimierza Wielkiego pisał już Długosz, ale do czasu odkrycia 19 września 2001 roku fragmentu muru z czerwonego piaskowca i fundamentów bramy, brakowało materialnego potwierdzenia istnienia tej warowni. Sądzono nawet, że być może zamek w Olkuszu nie istniał a nazwę Hilkus stosowano dla zamku w Rabsztynie, co wiązano z faktem wyodrębnienia miasta Olkusz ze starostwa rabsztyńskiego przez króla Kazimierza (w domyśle Wielkiego lub Jagiellończyka) o czym w 1534 relacjonował Seweryn Boner.

Archeolodzy z Olkusza odkopali również jedno pomieszczenie o wymiarach 11-13 metrów. Ta sala pochodzi jednak z późniejszego okresu, prawdopodobnie z czasów rozbudowy obiektu. Prawdopodobnie pod ziemią kryją się kolejne pomieszczenia czekające na ich odkopanie. 

Na terenie wykopalisk znaleziono również fragmenty ceramiki z XIV w. 

Zobacz także

Olkusz
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony