IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Strażnica w Siedlcu k. Będzina

STRAŻNICA OBRONNA W SIEDLCU k. Będzina

Trudno ustalić kiedy dokładnie powstała i gdzie się znajdowała ta strażnica. Obecnie na podstawie najnowszych badań archeologicznych przypuszcza się, że chodzi tu o zamek Sielecki w dzielnicy Sosnowca - Sielec. Ostatnio datowano jego początki na XIV w. a ponadto Obecna dzielnica Sielec miała dawniej nazwę Siedlec co pozwala dość wiarygodnie przypuszczać, że zamek w Sosnowcu i omawiana strażnica to jeden obiekt.

XIV w. - prawdopodobny termin powstania strażnicy

Źródła z 1 poł. XV w. wspominają o istnieniu fortalicji we wsi królewskiej, której (tej wsi) właścicielem był Bodzanta herbu Szeliga.

Dzisiaj nie można również odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy wspomniana fortalicja i wzmiankowana w 1403 roku "curia" o ten sam obiekt.

W latach 30-tych XV w. twierdzę tą napadł Bodzanty, a Mikołaj Siestrzeniec herbu Kornic, burgrabia będziński zgłaszał do niej pretensje. 
W 1465 Jakub Duch z Dębna, bliski współpracownik króla wwiązał się do tej fortalicji. 
W 1487 krót odkupił Siedlec prawdopodobnie z warownią od Grzegorza z Morawicy

Z zapisków sądowych można przypuszczać, że był to spory jak na strażnicę obiekt. Odkrywając w ostatnich latach znaczenie strażnic w systemie obronnym, przypuszcza się, że mogła ona być związana strategicznie z zamkiem w Będzinie.

Zobacz także

Będzin
zamek w Będzinie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony