IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Strażnica w Gieble

STRAŻNICA OBRONNA (?) W GIEBLE

W 2000 r. na posesji jednego z mieszkańców Giebła odkopano ślady murów. Po odsłonięciu większych partii okazało się, że są to fundamenty nigdzie nie wymienianego zamku (strażnicy obronnej), co się stało niebywałą sensacją. 

Obecnie trudno jest podawać jakieś szczegółowe dane na ten temat, gdyż dopiero trwają prace archeologiczno-historyczne na ten temat.

Zobacz także

Giebło
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony