IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Ostra Góra

OSTRA GÓRA

Rezerwat leśny, częściowy znajdujący się w okolicy wsi Karniowice k. Trzebini, Myślachowice i Psary. Utworzony 25 listopada 1959 r. /Z. M.P.60.10.45/ w celu ochrony reliktowego w tym rejonie starodrzewu buczyny karpackiej o charakterze parkowym porastającego wzgórze o wysokości 435 m n.p.m. [starsze mapy podaja również 436 m n.p.m. - przyp. autora]. Powierzchnia rezerwatu wynosi 7,59 ha [w starszej literaturze spotkana bywa błędna powierzchnia 7,22 ha - przyp. autora].

Flora

Strome zbocza porastają grube, dziuplaste buki w wieku 150-200 lat, a niektóre z nich dochodzą nawet do 250 lat. Najstarsze drzewa to dziuplaste, głównie w zachodniej części, stosunkowo niskie, rozkonarzone, egzemplarze osiągające w pierśnicy średnicę ponad 100 cm. Sporadycznie w drzewostanie bukowym spotykana jest również sosna. Kształt starych drzew świadczy, że dawniej rosły one jako wolno stojące drzewa narażone na podmuchy wiatru, silne nasłonecznienie czy też uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta wypasane w ich pobliżu. Stało się tak a sprawą intensywnego wyrębu drzew, które służyły jako opał do opalania okolicznych wapienników, w wyniku czego wzgórze zostało niemal całkowicie ogołocone z lasu. Prawdopodobnie w tym czasie wybudowano tu tzw. "Owczarnię" o której mowa poniżej. Po okresie wyrębu nastąpił zakończono eksploatację kamienia i w ciągu XX wieku nastąpił proces samoistnego zalesienia Ostrej Góry.
W warstwie podszytu występuje jałowiec, jarzębina i głóg. 
W runie rośnie m.in. żywiec gruczołowaty, przylaszczka pospolita, czworolist pospolity, fiołek leśny, kopytnik pospolity, dąbrówka rozłogowa, szczyr trwały, marzanka wonna, pokrzyk wilcza jagoda, podagrycznik pospolity. 
Botanicy rozpoznali w tym rezerwacie występowanie 15 gatunków chronionych roślin, w tym latem uwagę przyciągają: bluszcz pospolity, orlik pospolity, kruszczyk szerokolistny, buławnik czerwony i buławnik mieczolistny. , a także ponad 100 gatunków roślin leczniczych.W wielu miejscach znajduje się tylko gruba warstwa ściółki na której rosną gatunki niewielkich grzybów. Grzyby kapeluszowe tworzą czasem regularne koła, potocznie zwane „czarcimi kręgami".

Fauna

Las ten jest również ostoją zwierzyny, a w szczególności saren, zajęcy i kuropatw oraz ptactwa przelotowego i miejscowego. 

Pozostałe

Oprócz walorów faunistycznych i florystycznych rezerwat ten jest interesujący również dla pasjonatów geologii, gdyż gdzieniegdzie na zboczach północnych pojawiają się skały wapienne, na południowych dolomitowe a na północnym-zachodzie występują tzw. zlepieńce myślachowickie. Na terenie rezerwatu wzdłuż grzbietu wzgórza znajdują się ślady dawnych wyrobisk i hałd odłamków skalnych. 

Opodal Psar w lesie znajdują się okazałe ruiny budowli zwanej lokalnie „Owczarnią" przypominającej na pierwszy rzut oka ruiny średniowiecznego zamczyska. Zwyczajowo używana nazwa może wskazywać na wypasanie tu zwierząt.

Po rez. Ostra Góra wyznaczona została niebieska ścieżka dydaktyczna [na popularnej mapie Jury wydawnictwa Compass wyd. IV rok 2006 oznaczona jako czerwona - przyp. autora]. Uwaga! Rezerwat jest niewielki i w niewielkiej odległości od zabudowań jednak planując wyprawę należy uwzględnić, że wbrew pozorom teren jest jest naprawdę dziki, charakteryzujący się brakiem ścieżek, a oznakowanie szlaku pomimo, że gęste to jest trudne do odnalezienia. Przejście całej pętli zabiera ponad 0,5 godziny i może pozostawić na ciele zadrapania po zarośniętym, kolczastym poszyciu [wg stanu z 2007 r. - przyp. autora].

powiększ
Buki w rezerwacie Ostra Góra, fot. T. Kluk

powiększ
Ruiny tzw. "Owczarni", fot. T. Kluk

powiększ
Ruiny tzw. "Owczarni", fot. T. Kluk

powiększ
Widok na rezerwat Ostra Góra, fot. T. Kluk

powiększ
Widok z Ostrej Góry na północ (w tle wieża kościoła w Płokach), fot. T. Kluk

Zobacz również

Trzebinia
Psary
Karniowice k. Trzebini

ścieżki dydaktyczne
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony