IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Zielona Góra

ZIELONA GÓRA

Rezerwat leśny utworzony w 1953 r. na powierzchni 19,66 ha koło Kusiąt /Z. M.P.53.A-42.510; zm.: M.P.63.57.290/. 

Zielona Góra [wysokość 278 m n.p.m. - wg tablicy informacyjnej przy rezerwacie, 343 m n.p.m. - wg mapy Compass i ExpressmMap, 359 m n.p.m. - wg J. Brandysa i W. Mielczarka, 350 m n.p.m. wg J. Zinkowa, 330 m n.p.m. - wg S. Bronisza - przyp. autora] dawniej zwana była Gołą lub Krzyżową Skałą jest ostatnim tak wysokim wzniesieniem wysuniętym w kierunku północnym na Płaskowyżu Częstochowskim i Wyżynie Wieluńskiej. Szczyt góry zbudowany jest z ostańczych górnojurajskich skałek wapiennych, z których rozciąga się rozległy widok w kierunku pd.-zach. na Częstochowę. Znajduje się tu ciekawa forma skałkowa, zw. "Diabelskim Kowadłem". 
Od południowej strony szczytu znajduje się otwór J. W Zielonej Górze o długości około 60-70 m, w której można obejrzeć liczne słupy naciekowe podpierające strop, w pewnym miejscu tworzące nawet rodzaj ściany z niedużymi otworami. Druga jaskinia znajduje się od południowo - wschodniej strony stożka (jest ona płytka i jasna).

Las grabowo-dębowy z domieszką buka. W wyższych partiach rośnie buczyna karpacka z dębem szypułkowym, niżej dąb i sosna. Brzeżne partie rezerwatu porasta bór mieszany z sosna i dębem z domieszka grabu.

W rezerwacie stwierdzono występowanie 157 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, prawie 290 gatunków roślin naczyniowych, w tym około 20 prawnie chronionych.  
W runie występują: marzanka wonna, szczyr trwały, bluszcz pospolity, groszek wiosenny, miodunka. W ubogim podszycie rośnie min. typowo górski gatunek - żywiec dziewięciolistny. Ściśle chronione: wawrzynek wilczełyko, kwitnące okazy bluszcza pospolitego, śnieżyczka przebiśnieg, konwalia majowa. Z krzewów tu rosnących można wymienić choćby: leszczynę, trzmielinę brodawkowatą, kalinę koralową i jałowiec pospolity 
Gatunkami b. rzadkimi występującymi tu są: wiśnia karłowa Prunus fruticosa /granica północno-zachodnia/, perłówka jednokwiatowa Melica uniflora /północno-wschodna granica/, irga zwyczajna Cotoneaster intergerrima /północna granica zasięgu/. Spośród roślinności ciepłolubnej występującej w niniejszym rezerwacie stwierdzono występowanie zespołów: zaroślowych /Peucedano cervariae - Coryletum/, grąd wysoki /Tilio - Carpinetum melittstosum/, buczyna storczykowa /Carici - Fagetum/, kwaśna buczyna niżowa /Luzulo pilosae - Fagetum/ i żyzna buczyna sudecka /Dentario enneaphyllidis - Fagetum/.

Z chronionej tu fauny potwierdzono występowanie: wszystkich gatunków biegaczy, ropuch, dzięciołów czarnych, myszołowów zwyczajnych, wilg, zaskrońców, czy tez padalca zwyczajnego. Czasowo występują tu również sarny, zające, dziki, lisy i borsuki.

Ze szczytu Zielonej Góry roztacza się panorama Częstochowy. 

powiększ
Zielona Góra (panorama na wschód), fot. T. Kluk

powiększ
Zielona Góra (panorama na zachód), fot. T. Kluk

powiększ
Widok z Kusięt na Zieloną Górę, fot. T. Kluk

Zobacz także

Kusięta
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony