IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Dolina Potoku Rudno

DOLINA POTOKU RUDNO

Utworzony w 2001 r. rezerwat leśno-krajobrazowy, częściowy obejmuje przełom rzeki Rudno między Zalasem i Rybną. Powierzchnia 95,94 ha (otulina 100,88 ha). 

Ochronie podlega tutaj fragment łęgu olszowego jednego z najlepiej zachowanych na Jurze Krakowskiej oraz stanowiska geologiczne znajdujące się przy starym kamieniołomie "Orlej".

Zobacz również

Rybna
Zalas
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony