IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Dolina Mnikowska

DOLINA MNIKOWSKA

Rezerwat krajobrazowy, częściowy utworzony w 1963 r. /Z. M.P.63.13.76/ Obejmuje powierzchnię 20,41 ha. Rezerwat obejmuje część Doliny Sanki, stanowiący wąwóz skalny o wysokości ok. 80 m na odcinku między wsiami Czułów i Mników. Chroniony tu jest również drzewostan grądowy oraz zbiorowiska muraw kserotermicznych i naskalnych.

W dolinie znajduje się około 10 jaskiń i grot, w tym m.in. grota "Nad Potoczkiem", Jaskinia Nad Matką Boską, która zasłynęła z licznych znalezisk archeologicznych, które po latach okazały się falsyfikatem. 

W rezerwacie spotkać można liczne nietoperze chroniące się w jaskiniach. Ptaki reprezentowane są przez pustułki, ortolany i słowiki rdzawe. Brzegi doliny porastają buki, dęby i jawory. Na skałach rosną m.in.: koniczyna długowłosa, oman szorstki, fiołek kosmaty, parzydło leśne i kozłek trójlistkowy.

Na jednej ze skał widnieje malowidło sakralne pierwotnie z 1825 lub 1824 r. [wg najnowszych informacji, starsze źródła datowały malowidło na 1863 r. - przyp. autora], wykonane przez taternika i malarza Walerego Eliasza Radzikowskiego. Oryginalne cenne dzieło namalowane zostało przez Korpaka - artystę malarza mającego swoją pracownię w Mnikowie "na Malarni". Przed pierwotnym malowidłem w 1952 r. m.in. modlił się ksiądz Karol Wojtyła - późniejszy papież Jan Paweł II. Dzieło to zostało zniszczone prawdopodobnie z powodu bezmyślności. Próbowano je odnowić niestety przez wykonawców bez wystarczającego doświadczenia z zakresu sztuki malarskiej w związku z czym nie dość, że efekty artystyczne były fatalne, to na dodatek na farbie olejnej której użyto do odnowienia nie chciała się chwycić farba stosowana przy kolejnej próbie rekonstrukcji dzieła tym razem prowadzonego przez studentów ASP. W związku z tym problemem technicznym studenci częściowo skuli malowidło olejne w wyniku czego część koloru zachowało się jedynie w dolnych partiach. Obecnie Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa prowadzi działania mające pozwolić na zrekonstruowanie pierwotnego malowidła, którego zdjęcia zachowały się do dzisiaj a współczesne techniki pozwalają odtworzyć dzieło z gwarancją kilkusetletniej trwałości. 
Jeśli popierasz akcję napisz do nas list poparcia. Listy proszę przesyłać na adres webmaster@it-jura.pl najlepiej opatrzone tematem: "Akcja - malowidło w Dolinie Mnikowskiej". Wszystkie zebrane maile prześlemy na ręce Fundacji Szlaki Papieskie, może wspólnie uda nam się zrekonstruować cenny, niepowtarzalny i jedyny na Jurze obraz naskalny.

 

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Sanka w Dolinie Mnikowskiej

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Sanka w Dolinie Mnikowskiej

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Kapliczka z malowidłem pierwotnie z 1863 w Dolinie Mnikowskiej

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Sanka w Dolinie Mnikowskiej

Zobacz również

Mników
Czułów
J. Nad Matką Boską
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony