IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Dolina Kluczwody

DOLINA KLUCZWODY

Dolina o długości ok. 6 km jest kręta i bardzo ciekawa. 

Rezerwat leśny, częściowy powstał w dolnej części doliny /między Gackami i Wierzchowiem/ w 1989 r. /Z. M.P.89.9.77/ chroniąc w ten sposób głównie las grądowy i zbiorowiska roślinności naskalnej oraz charakterystyczny krajobraz. Rezerwat zajmuje powierzchnię 35,29 ha

Dolina obfituje w piękne urwiska skalne, groty i źródła. Oprócz zalesionych fragmentów doliny można również napotkać tu znaczne powierzchnie pozbawione zarośli i drzew ukazujące wysokie skałki. 

Koło wsi Wierzchowie w górnej części Doliny Kluczwody znajdują się największe na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej jaskinie - Wierzchowska Górna i Mamutowa. Jaskinia Wierzchowska Górna jest drugą na Jurze pod względem długości jaskinią i najdłuższą obecnie udostępnianą do zwiedzania. 

W środkowej części doliny znajduje się skała Zamczysko, a na jej szczycie widoczne są pozostałości dawnej średniowiecznej fortalicji. Na pn. od ruin w dolinie zaznaczono miejsce dawnego przebiegania granicy między zaborami austriackim i rosyjskim, poprzez ustawienie przy rzece dwóch stylizowanych słupów granicznych obu mocarstw oraz umieszczenie tablicy informacyjnej. 

Na odcinku między drogą z Białego Kościoła do Zelkowa a Skałami Zamkowymi na lewym (wsch.) zboczu doliny znajdują się porośnięte krzewami Mączne Skały, z których rozlega się malownicza panorama górnego odcinka tej doliny.

powiększ
Przed Doliną Kluczwody, fot. A. Śmiałek

powiększ
Wejście do Doliny Kluczwody, fot. A. Śmiałek

powiększ
Kluczwoda, fot. A. Śmiałek

powiększ
Kluczwoda, fot. A. Śmiałek

powiększ
Widok na dolinę Kluczwody. Po lewej, w głębi – wzgórze z resztkami murów warowni, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Widok na skałkę Zamczysko z dna doliny, fot. D. Orman

Zobacz również

Wierzchowie
ruiny zamku w Białym Kościele
J. Wierzchowska Górna
J. Mamutowa
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony